Hjärtsviktsmottagningen

På hjärtsviktsmottagningen arbetar fyra hjärtsviktssjuksköterskor och en hjärtsviktsläkare. Vi tar emot interna remisser från sjukhusets alla enheter samt externa remisser från vårdcentraler, privatpraktiserande läkare och geriatrisk vård.

När du besöker oss
Under besöket kontrolleras blodtryck, EKG, vikt, blodprover med mera, utifrån behov samt information om hjärtsvikt, egenvård och behandling för att ge insikt och trygghet och att du känner dig delaktig i din vård.

Vid besöket anmäler du dig och betalar i kassan på Medicinmottagningen, plan 1, innan du går till väntrummet på Hjärtsviktsmottagningen/Hjärtmottagningen.

Så här arbetar vi
Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean-principer och verktyg. All personal deltar i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi värderar patientsäkerhet och kvalitet högt och vill erbjuda bästa omhändertagande och vård

Information till remittenter
Basal utredning enligt VISS bör vara gjord innan patient remitteras till Hjärtsviktsmottagningen. Till remissen bifogas aktuellt hjärtultraljud (högst 6 månader gammalt), labbsvar och aktuell medicinlista. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.