Hjärtmottagningen

Fax
08-5870 1950

Arytmimottagningen
Tel: 08-5870 3500

Waranmottagning för hjärtpatienter
Tel: 08-5870 1545

Vårdenhetschef
Judith Marichalar-Sundholm
Tel: 08-5870 1000

Sektionschef
Annica Ahl

Flödesledare
Specialistläkare Emil Grönlund

 

Hjärtmottagningen består av Kardiologmottagning, Waranmottagning, Pacemakermottagning, Arytmimottagning och Sekundärpreventionsmottagning.

Samtliga kardiologspecialister som arbetar på sektionen är knutna till hjärtmottagningen och vi har en välutbyggd sköterskemottagning. Vi gör även utredningar såsom 24-timmars blodtrycksmätning, långtids EKGregistrering av olika typ, icke-invasiv rytmrubbningsdiagnostik samt planerad elkonvertering av rytmrubbningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean-principer och verktyg. All personal deltager i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.

Vid besök anmäl dig och betala i kassan på medicinmottagningen plan 1 innan du går till väntrummet på hjärtmottagningen.

Remittentinfo
Basal utredning enligt VISS bör vara gjord innan patient remitteras till hjärtmottagningen. Bifoga relevanta kompletta undersöknings- och labsvar samt aktuell medicinlista till remissen. Det är också viktigt att det i remissen framgår att patienten har gett sitt samtycke till att vi tar del av relevant information i dennes journal.