Avdelning 50 MAVA

Eller enligt överenskommelse.

Fax
08-5870 1903

Tf. Vårdenhetschef
Catrin Bergler

Gå rakt fram genom Huvudentrén mot Hiss C. Följ sedan korridoren ända fram, till höger ligger Avdelning 50 MAVA.

MAVA 50 är en akutmedicinska vårdsavdelning för korttidsvård med 19 vårdplatser. Här finns också IMA med 4 st intermediärvårdsplatser.

På IMA vårdas patienter med svikt i en vitalparameter, behov av NIV(Non Invasive Ventilation) och/eller övervakningsbehov.

Patienter med symtom som snabbt behöver utredas eller övervakas läggs in direkt från akutmottagningen på MAVA 50. De vanligaste orsakerna till inläggning är besvär från hjärttrakten. Exempel på detta är hjärtklappning, bröstsmärtor och andfåddhet. Andra orsaker kan vara infektioner, diabetes mellitus, kramper, förgiftningar och akut försämring av kroniska luftrörsbesvär.

På MAVA 50 finns möjlighet till EKG-övervakning som gör att hjärtrytmrubbningar upptäcks och kan behandlas.

På enheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och läkarsekreterare. Sjukgymnast kommer dagligen till avdelningen. Kurator konsulteras vid behov.

Så här kan en dag på avdelning 50/MAVA se ut: 
05.00-06.00 Planerade kontroller tas, t ex blodprover, puls, blodtryck och temp.
07.00 Dagpersonalen får rapport från nattpersonalen.
07.30-08:30 Frukost serveras.
08.00-10.00 Beslutsrond, morgonmedicin delas ut efter beslutsronden.
11.00-12.00 Lunch serveras.
13.30 Eftermiddagskaffe.
14.00-14.30 Lunchmedicin och kontroll av puls, blodtryck och temp.
14.00-16.00 Beslutsrond.
16.00-17.00 Middag serveras.
18.30 Kaffe/the och smörgås serveras.
20.00 Kvällsmedicin delas ut.
21.00 Kvällspersonalen rapporterar över till nattpersonalen.
21.30 Nattpersonalen går runt

 

Ansvariga läkare Avd 50 MAVA
Överläkare / sektionschef Göran Örnung
Överläkare Arne Martinsson
Överläkare Håkan Eskilsson