Kranskärlsmottagningen och Coronarangiolab

Sektionschef
Annica Ahl

Flödesledare biträdande överläkare
Pontus Lindroos

Vårdenhetschef
Maria Jynge

Biträdande vårdenhetschef
Eva Hillgren

Kranskärlsmottagningen och Coronarangiolab ligger i anslutning till HIA på plan 4. Här genomförs kranskärlsröntgen och ballongvidgning av hjärtats kranskärl.

Intill röntgenlabbet finns också en kranskärlsmottagning med 2 dagvårdsplatser för icke akut sjuka patienter som kommer för planerad kranskärlsröntgen eller ballongvidgning.

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean-principer och verktyg. All personal deltager i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.