2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

Kliniskt kompetenscentrum (KKC)

Syftet för KKC
Att vara en samlingsplats för utbildning, där medarbetare och studenter kan kompetensutveckla sig i praktisk färdighetsträning, teamträning, föreläsningar och handledning. Alla medarbetare och studenter är välkomna hit för att träna det de behöver. Vi strävar efter att ha en hög tillgänglighet och anpassa utbudet av utbildningar efter behov.

Introduktion och utbildning
Studenter, elever och nyanställda medarbetare får en sjukhusgemensam introduktion och möjlighet att genomföra metodövningar på KKC i början av sin VFU/APL/tjänstgöring på sjukhusets. Det spar tid för handledarna på avdelningarna och ger alla studenter, elever och nya medarbetare en gemensam grund att stå på.

Lokaler på KKC

  • 3 metodövningsrum
  • 1 lektionssal med 12 datorplatser
  • 5 expeditioner/grupprum
  • Pentry