2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Capio S:t Görans Sjukhus och Region Stockholm har ett utbildningsdirektiv som reglerar vilka studerandekategorier som erbjuds verksamhetsförlagd utbildning inom sjukhuset. Tillgång till platser sker enligt ett beställningsförfarande mellan lärosäte och sjukhus.

Högskola
Enligt utbildningsdirektivet tar vi på sjukhuset emot studenter för VFU från följande högskoleprogram:

  • sjuksköterska
  • sjuksköterska med inriktning anestesi, operation, intensivvård, och ambulanssjukvård
  • biomedicinsk analytiker
  • dietist
  • sjukgymnast/arbetsterapeut
  • röntgensjuksköterska

Verksamförlagda platser beställs och fördelas genom högskolan och sjukhuset. Vill du göra din VFU hos oss ska du ta kontakt med högskolas samordnare, kontakta ej sjukhuset. Beställning sker från lärosätet den 15 september resp 15 mars årligen inför nästkommande termin.

På Capio S:t Görans sjukhus tar vi i första hand emot studerande från Karolinska Institutet och Ersta Sköndal Högskola, enligt avtal. Studerande från övriga högskolor samt studenter som studerar på andra orter inom Sverige, tar vi emot i mån av plats.

Grundutbildning av läkare
Svenska utbildningar. För studerande på läkarprogrammet har Capio S:t Görans sjukhus inget avtal med landstinget om att erbjuda utbildningsplatser. Vi har därför generellt ingen möjlighet att ta emot läkarstuderande för den perioden.

Utländska utbildningar
Capio S:t Görans sjukhus tar inte emot ansökningar om praktik direkt från utländska studenter. Vi rekommenderar att man tar kontakt med Karolinska Institutet, som en del av det europeiska utbytesprogrammet Erasmus eller genom det nordiska programmet Nordplus.

Vidarutbildning av läkare, AT
För AT-tjänstgöring gäller särskilda rutiner.

Naprapater/Kiropraktorer
Legitimationspraktik sker enligt ett särskilt utbildningsprogram i samarbete med olika kliniker. OBS! Många vill göra sin legitimationspraktik hos oss och vi har en kö på tre års väntetid. Vi har för närvarande ingen möjlighet att ta emot fler anmälningar. För frågor kontakta VFU-samordnaren Agneta Hylén.

Gymnasieutbildning vårdområdet
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) beställs och fördelas genom skolan och sjukhuset. Vänd dig därför till din skola om du vill göra din APL på Capio S:t Görans Sjukhus. Beställning sker endast från lärosätet den 30 september resp 31 mars årligen inför nästkommande termin.

Medicinsk sekreterare
Praktikplatser beställs och administreras genom gymnasieskolornas praktikansvariga. Vänd dig därför till din skola om du vill praktisera på Capio S:t Görans Sjukhus.

Värnpliktiga och sjöbefäl
Sjukvårdsutbildningar för värnpliktiga och sjöbefäl beställs genom ditt förbandsledning, som beställer utbildningsplatser via VFU-samordnare Agneta Hylén tel. 08-5870 1416.

Prao för grundskolans elever i åk 8-9
Vill du prova på ett vårdyrke ska du själv ta kontakt med Region Stockholm.