2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

ST-tjänstgöring

På Capio S:t Görans sjukhus kan du specialisera dig inom basverksamheterna akutsjukvård, anestesi, internmedicin, kirurgi, neurologi, ortopedi, och radiologi samt flera invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter.

Du kommer att tjänstgöra som läkare under eget ansvar, samtidigt som arbetet är upplagt enligt en särskild plan med kompletterande intern och extern teoretisk och praktisk utbildning. Du förväntas bidra till en lyckad tjänstgöring genom att ta aktiv del i din kliniks utveckling. Du får en särskilt utsedd handledare och du är delaktig i planeringen och uppföljningen av din utbildning. Du deltar i sjukhusets utbildnings- och utvecklingsprogram för ST-läkare.

ST-tjänstgöringen omfattar minst 5 år, men kan förlängas beroende på faktorer som exempelvis föräldraledighet. Anställningsformen är en tillsvidareanställning.

Capio S:t Göran tillhandahåller ett omfattande och uppskattat program inom de gemensamma kunskapskraven. Syftet med programmet är att utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap, öka dina kunskaper om patientsäkerhet och kvalitetsarbete samt din förståelse för hur sjukvård drivs ur ett ledningsperspektiv. Du kommer att genomgå en orienterande teoretisk utbildning inom områdena kvalitet och vetenskap. Genom handledning kommer allt detta även omsättas i praktik. Du skapar värdefulla nätverk med ST-läkare från andra verksamheter.

Vi får inte hantera mail med personuppgifter i. Lägg gärna in din ansökan i vårt intresseanmälningssystem eller titta efter lediga jobb under Arbeta hos oss på vår hemsida.

Nedanstående personer inom respektive område kan kontaktas för mer information om ST på Capio S:t Görans Sjukhus. Det går att bli kopplad till respektive ansvarig via växeln på telefon 08-587 010 00. Vi ser fram emot att du hör av dig.

 

Kontaktuppgifter

Klinik/område Ansvarig Titel/uppdrag
ST-kansliet vid FoU avdelningen

Caroline Barner

08-587 034 28

Övergripande ST-studierektor
 

Carina Fogelberg Varttinen

08-587 020 57

ST-administratör
Akutmedicinkliniken Jonas Westman ST-läkarchef och ST-studierektor akutsjukvård
Anestesikliniken Katarina Groth ST-läkarchef
  Fredrik Hallgren ST-studierektor anestesi och intensivvård
Fysiologiska kliniken Anders Byström Verksamhetschef
  Malin Bauer ST-studierektor klinisk fysiologi
Hjärtkliniken Anette Jemtrén ST-läkarchef och ST-studierektor kardiologi
Kirurgkliniken Nakisa Esfahani ST-studierektor kirurgi
  Eva Djureen Mårtensson ST-studierektor onkologi
  Carin Sjöström ST-studierektor urologi
Medicinkliniken Parvin Abdollahi ST-studierektor endokrinologi
  Joel Marmur ST-studierektor gastroenterologi och hepatologi
  Barbro Kedinge ST-läkarchef för ST-läkare under dubbelspecialisering och studierektor hematologi
  Milena de Oliveira e Costa Studierektor infektionssjukdomar
  Karin Hansson ST-läkarchef för ST-läkare i internmedicin och ST-studierektor internmedicin
  Daniel Brodin ST-studierektor lungmedicin
Neurologiska kliniken Anastasia Thoren Läkarchef vik UL
  Anna Held ST-studierektor neurologi
Ortopedkliniken Carin Stenros ST-studierektor ortopedi
Röntgenkliniken Anders Byström Verksamhetschef
  Gunilla Lapidus ST-studierektor bild- och funktionsmedicin
Smärtkliniken Karsten Ahlbeck Verksamhetschef