ST-tjänstgöring

På Capio S:t Görans sjukhus kan du specialisera dig inom basverksamheterna anestesi, kirurgi, medicin, ortopedi och radiologi.

Du kommer att tjänstgöra som läkare under eget ansvar, samtidigt som arbetet är upplagt enligt en särskild plan med kompletterande intern och extern teoretisk och praktisk utbildning. Du förväntas bidra till en lyckad tjänstgöring genom att ta aktiv del i din kliniks utveckling. Du får en särskilt utsedd handledare och du är delaktig i planeringen och uppföljningen av din utbildning. Du deltar i sjukhusets utbildnings- och utvecklingsprogram för ST-läkare.

ST-tjänstgöringen omfattar minst 5 år men kan förlängas beroende på faktorer som exempelvis föräldraledighet. Anställningsformen är en tillsvidareanställning.

Capio S:t Göran tillhandahåller ett omfattande och uppskattat program inom de gemensamma kunskapskraven. Syftet med programmet är att utveckla ditt medarbetarskap och ledarskap, öka dina kunskaper om patientsäkerhet och kvalitetsarbete samt din förståelse för hur sjukvård drivs ur ett ledningsperspektiv. Du kommer att genomgå en orienterande teoretisk utbildning inom områdena kvalitet och vetenskap. Genom handledning kommer allt detta även omsättas i praktik. Du skapar värdefulla nätverk med ST-läkare från andra verksamheter. Programmet är 20 dagar fördelat på två år.

Kontakta gärna nedanstående personer inom respektive område för mer information om det finns några lediga ST-tjänster. Vi ser fram emot att du hör av dig.

Anestesi, Katarina Groth
E-post: katarina.groth@capiostgoran.se, tel: 08-5870 1208

Kirurgi, Niklas Heijbel, verksamhetschef
E-post: niklas.heijbel@capiostgoran.se, tel: 08-5870 1855

Medicin, Karin Hansson, ST-läkarchef
E-post: karin.hansson@capiostgoran.se, tel: 08-5870 1476

Ortopedi, Ricard Miedel, verksamhetschef
E-post: ricard.miedel@capiostgoran.se, tel: 08-5870 1163

Radiologi, Anders Byström, verksamhetschef
E-post: anders.bystrom@capiostgoran.se, tel: 08-5870 1510