2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

För dig som studerar

Här på Capio S:t Göran finns en stor verksamhet inom utbildning för vårdens alla yrkesgrupper.

Inom verksamhetsförlagd utbildning tar sjukhuset emot bl.a sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, paramedicinare och medicinska sekreterare.

Sjukhusets AT-tjänstgöring tillhör en av de mest eftersökta och högt rankade i Stockholm, med start två gånger per år.

Vi erbjuder också ST-tjänstgöring inom basverksamheterna anestesi, kirurgi, medicin, ortopedi och radiolog genom sjukhusets utbildnings- och utvecklingsprogram för ST-läkare.

Ett nav i sjukhusets satsning på forskning, utbildning och utveckling är vårt Kliniska Kompetenscentrum, som är en samlingsplats för praktisk färdighetsträning, teamträning, föreläsningar och handledning.