2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

För dig som studerar

Här på Capio S:t Göran finns en stor verksamhet inom utbildning för vårdens alla yrkesgrupper.

Inom verksamhetsförlagd utbildning tar sjukhuset emot bl.a sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, paramedicinare och medicinska sekreterare.

Sjukhusets AT-tjänstgöring tillhör en av de mest eftersökta och högt rankade i Stockholm, med start två gånger per år.

Vi erbjuder också ST-tjänstgöring inom basverksamheterna anestesi, kirurgi, medicin, ortopedi och radiolog genom sjukhusets utbildnings- och utvecklingsprogram för ST-läkare.

Ett nav i sjukhusets satsning på forskning, utbildning och utveckling är vårt Kliniska Kompetenscentrum, som är en samlingsplats för praktisk färdighetsträning, teamträning, föreläsningar och handledning.