2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

S:t Göranmodellen

S:t Göranmodellen ger dig flexibilitet och möjlighet att välja hur du vill jobba, både hur mycket och när, utifrån verksamhetens behov.

Flexibilitet och medansvar
På Capio S:t Görans sjukhus har vi ett unikt poänglönesystem som kallas för S:t Göranmodellen. Det ger dig som anställd en flexibilitet i hur mycket och när du vill arbeta, och du kan på så vis påverka din lön.

Vad är ”S:t Göranmodellen”?
S:t Göranmodellen är ett lokalt kollektivavtal om arbetstidsförläggning på Capio S:t Görans Sjukhus. Det innehåller en överenskommelse mellan arbetsgivaren och Kommunal samt Vårdförbundet om schemaläggning och lön enligt en poängbaserad modell. Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats med stora möjligheter till individuellt anpassade arbetstider. S:t Göranmodellen ska bidra till ett positivt arbetsklimat, välmående medarbetare, hög kvalitet inom verksamheten, kontinuerligt balanserad bemanning och god arbetsmiljö.

Vilka fördelar innebär den för mig som anställd?

  • S:t Göranmodellen ger dig flexibilitet och möjlighet att välja hur du vill jobba, både hur mycket och när, utifrån verksamhetens behov.
  • Du kan i perioder arbeta mer och spara ihop poäng som du sedan tar ut i lön eller ledighet. I andra perioder kan du arbeta mindre men ändå få ut en garanterad månadslön.
  • Du lägger själv ett ”önskeschema” utifrån hur du vill jobba och tillsammans med dina kollegor och din chef jämkar du sedan samman det till ett schema som fungerar för alla inblandade och passar verksamhetens – patienternas – behov.
  • Att vara med i S:t Göranmodellen innebär att du måste vara med och ta ett ansvar för att bemanningen på din enhet fungerar bra, så vi kan fortsätta ge en god vård i en bra arbetsmiljö.

Gäller den mig?

  • S:t Göranmodellen gäller alla medarbetare som arbetar som undersköterska eller sjuksköterska.
  • S:t Göranmodellen gäller oavsett om du är fast anställd eller har en tidsbegränsad anställning (vikariat), men däremot inte timanställningar. Tidsbegränsade anställningar måste vara minst 4 månader långa för att modellen ska gälla. Du måste även jobba minst 50 % för att S:t Göranmodellen ska gälla.

Vill du veta mer?

Läs vår broschyr S:t Göranmodellen (PDF-fil)

Så funkar vår poängmodell