2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Varför du ska jobba på akutmottagningen

Tre medarbetare berättar varför du ska jobba på Stockholms bästa akutmottagningen som snart också kommer få Stockholms bästa lokaler.

Information om akutmottagningen
Ingen har väl undgått att sjukhuset är en av de sjukhus som det kommer satsas många kronor för att bygga bland annat en ny akutmottagning. Den nya akutmottagningen kommer stå klart 2015/2016.

Capio S:t Göran Sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter, beläget på Kungsholmen. Sjukhuset är Stockholms mest centrala akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2013 tog sjukhuset emot cirka 77 000 besök på akutmottagningen.

Här jobbar vi med ständiga förbättringar i det vardagliga arbetet. Det finns förbättringsgrupper på varje avdelning. Som medarbetare kan du vara med och påverka verksamheten. Det är korta beslutsvägar och förändringar kan utföras direkt. Vi har en personlig stämning och en omväxlande miljö. Hos oss arbetar du dag, kväll, natt och helg.

Tre medarbetare berättar hur det är att jobba på Stockholms bästa akutmottagning.