Neurologiska mottagningen

Till Neurologiska mottagningen kommer främst strokepatienter som har skrivits ut från vårdavdelningen, men också återbesök från akutmottagningen samt nybesök av patienter som remitterats från primärvården.

De senaste åren har vi en ökande andel patienter som följs på mottagningen med anledning av epilepsi, Parkinson eller multipel skleros. Vi kommer under 2019 bygga upp team- verksamhet kring dessa patientgrupper, med patienten som en viktig del av teamet.

Vår mottagning är dock inte en vårdvalsmottagning, men vi tar emot enstaka remisser från externa remittenter.