2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Hematologimottagningen

Information till dig som remitterar till Hematologimottagningen.

  • Vid blödningsanemi bör patient remitteras till lämplig specialistmottagning utifrån blödningskälla, till exempel gynekolog vid misstänkt menorrhagi. Vi tar inte emot outredda patienter med oklar blödningskälla, primär utredning av dessa bör kunna ske inom primärvården.
  • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning med bland annat fullständigt blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar samt gängse anemiutredning i primärvård.
  • Vi utreder oklara fall av hematologisk malignitet, men genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad hematologi dit. Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska för högspecialiserad vård rekommenderas kontakt med vår hematologkonsult som nås vardagar kontorstid via växeln på telefon 08-5870 1000.