Gastroenterelogimottagningen

Information till dig som remitterar till Gastroenterelogimottagningen.

  • Vid blödningsanemi bör patient remitteras till lämplig specialistmottagning utifrån blödningskälla, till exempel gynekolog vid misstänkt menorrhagi. Vi tar inte emot outredda patienter med oklar blödningskälla, primär utredning av dessa bör kunna ske inom primärvården.
  • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning i primärvård, se VISS.