Problem med mobiltelefonin

2018-08-16, 15:36

Just nu har vi problem med vårt mobiltelefonisystem på sjukhuset. Det gör att det kan vara svårt att komma fram till våra mottagningar på telefon. 

Vi arbetar intensivt för att lösa problemet och ber om ursäkt det besvär det orsakar er.

Endokrint Centrum

Information till dig som remitterar till Endokrint centrum.

  • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning i primärvård.
  • Genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad endokrinologi dit. Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska för högspecialiserad vård rekommenderas kontakt med vår endokrinologkonsult som nås vardagar kontorstid via växeln på telefon 08-5870 1000.