2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Endokrint Centrum

Information till dig som remitterar till Endokrint centrum.

  • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning i primärvård.
  • Genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad endokrinologi dit. Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska för högspecialiserad vård rekommenderas kontakt med vår endokrinologkonsult som nås vardagar kontorstid via växeln på telefon 08-5870 1000.