2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Medicinskt Centrum

Information till dig som remitterar till Medicinskt Centrum

Generellt
 • För konsultfrågor från kollegor, har internmedicinsektionen konsultlinjer för endokrinologi, gastroenterologi och hematologi och lungmedicin, dessa nås via växeln 08-5870 1000.
 • I fall då det är oklart till vilken specialitet frågan hör, kan medicinbakjouren kontaktas. 
 • För råd inför eventuell remittering till oss, hänvisas till VISS alternativt direktkontakt med respektive konsult enligt ovan.
 • Vi anstränger oss till det yttersta för att följa vårdgarantins maximala väntetid om 30 dagar från remiss, vi ber dig som remittent att hjälpa oss i detta arbete genom att säkerställa att din remiss når oss senast inom en vecka från det att den skrivs.
 • I möjligaste mån skall på remissen anges till vilken subspecialitet den är ställd. 
 • För utredning av förhöjd B-SR se sänkautredning.
 • Notera att vi för närvarande inte kan ta emot remisser för elektiv bedömning av till exempel njurmedicinare, lungmedicinare, reumatolog, koagulationist.
Endokrinologi
 • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning i primärvård.
 • Genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad endokrinologi dit. Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska för högspecialiserad vård rekommenderas kontakt med vår endokrinologkonsult som nås vardagar kontorstid via växeln på telefon 08-5870 1000.
Hematologi
 • Vid blödningsanemi bör patient remitteras till lämplig specialistmottagning utifrån blödningskälla, till exempel gynekolog vid misstänkt menorrhagi. Vi tar inte emot outredda patienter med oklar blödningskälla, primär utredning av dessa bör kunna ske inom primärvården.
 • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning med bland annat fullständigt blodstatus och differentialräkning av vita blodkroppar samt gängse anemiutredning i primärvård.
 • Vi utreder oklara fall av hematologisk malignitet, men genom ett samarbete med Karolinska skickas viss högspecialiserad hematologi dit. Om diagnosen är fastställd och det råder oklarhet huruvida patienten skall remitteras direkt till Karolinska för högspecialiserad vård rekommenderas kontakt med vår hematologkonsult som nås vardagar kontorstid via växeln på telefon 08-5870 1000.
Gastroenterologi
 • Vid blödningsanemi bör patient remitteras till lämplig specialistmottagning utifrån blödningskälla, till exempel gynekolog vid misstänkt menorrhagi. Vi tar inte emot outredda patienter med oklar blödningskälla, primär utredning av dessa bör kunna ske inom primärvården.
 • Innan remiss skickas bör patienten har genomgått grundläggande utredning i primärvård, se VISS.