Väntetider

Undersökning Tid
Arbetsprov 3-4 veckor
Compartmenttryckmätning 1-2 veckor
Duplex Artär (Aorta och extremiteter) 3 veckor
Duplex Carotis 2 veckor
Duplex DVT 0 veckor
Duplex Veninsuffiens 3 veckor
EEG 3 veckor
Ekokardiografi 4 veckor
Eventrecorder 3-4 veckor
Gångprov med vristtryck 4 veckor
Iohexolclerance 1-2 veckor
Kärlinväxt i sena 1 vecka
Långtidsregistrering, blodtryck 24h 6-7 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 4-5 veckor
Minirin 1-2 veckor
Neurofysiologi 2 veckor
nCPAP Inprovning 8 månader
Ortostat 0 veckor
Perifer cirkulationsutredning 2 veckor
Spirometri 9 veckor
Stress ekokardiografi 8 veckor
Sömnapné diagnostik 4 månader
TILT 2 veckor
Transesofagal ekokardiografi 4 veckor
TUM-EKG 2-3 veckor
Vilo-ekg 0 veckor