2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Väntetider

Undersökning Tid
Arbetsprov 5 veckor
Compartmenttryckmätning 2 veckor
Duplex Artär (Aorta och extremiteter) 1 vecka
Duplex Carotis 1 vecka
Duplex DVT 1 vecka
Duplex Veninsuffiens 1 vecka
EEG 11 veckor
Ekokardiografi 22 veckor
Eventrecorder 19 veckor
Gångprov med vristtryck 7 veckor
Iohexolclerance 0 veckor
Långtidsregistrering, blodtryck 24h 13 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 13 veckor
Minirin 0 veckor
Neurofysiologi 1 vecka
nCPAP Inprovning 42 veckor
Ortostat 2 veckor
Perifer cirkulationsutredning 11 veckor
Spirometri 5 veckor
Stress ekokardiografi 11 veckor
Sömnapné diagnostik 52 veckor
TILT 10 veckor
Transesofagal ekokardiografi 5 veckor
TUM-EKG 5 veckor
Vilo-ekg 1 vecka