Väntetider

Undersökning Tid
Arbetsprov 3 veckor
Compartmenttryckmätning 4 veckor
Duplex Artär (Aorta och extremiteter) 2-3 veckor
Duplex Carotis 1 vecka
Duplex DVT 0 veckor
Duplex Veninsuffiens 5-6 veckor
EEG 4 veckor
Ekokardiografi 4 veckor
Eventrecorder 3 veckor
Gångprov med vristtryck 4 veckor
Iohexolclerance 2 veckor
Kärlinväxt i sena 1 vecka
Långtidsregistrering, blodtryck 3 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 5 veckor
Minirin 2 veckor
Neurofysiologi 2 veckor
nCPAP Inprovning 17 veckor
Ortostat 0 veckor
Perifer cirkulationsutredning 3 veckor
Spirometri 10 veckor
Stress ekokardiografi 6 veckor
Sömnapné diagnostik 8 veckor
TILT 1 vecka
Transesofagal ekokardiografi 6 veckor
TUM-EKG 2 veckor
Vilo-ekg 0 veckor