Väntetider

Undersökning Tid
Arbetsprov 8 veckor
Compartmenttryckmätning 15 veckor
Duplex Artär (Aorta och extremiteter) 1 vecka
Duplex Carotis 0 veckor
Duplex DVT 0 veckor
Duplex Veninsuffiens 0 veckor
EEG 15 veckor
Ekokardiografi 20 veckor
Eventrecorder 4-8 veckor
Gångprov med vristtryck 7 veckor
Iohexolclerance 2 veckor
Kärlinväxt i sena 1 vecka
Långtidsregistrering, blodtryck 24h 12 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 12 veckor
Minirin 2 veckor
Neurofysiologi 0 veckor
nCPAP Inprovning 50 veckor
Ortostat 1 vecka
Perifer cirkulationsutredning 6-8 veckor
Spirometri 15 veckor
Stress ekokardiografi 19 veckor
Sömnapné diagnostik 55 veckor
TILT 7 veckor
Transesofagal ekokardiografi 10 veckor
TUM-EKG 6 veckor
Vilo-ekg 1 vecka