Väntetider

UndersökningTid
Arbetsprov 4 veckor
Compartmenttryckmätning 4 veckor
Duplex Artär (Aorta och extremiteter) 2 veckor
Duplex Carotis 1 vecka
Duplex DVT 0 veckor
Duplex Veninsuffiens 3 veckor
EEG 4 veckor
Ekokardiografi 12 veckor
Eventrecorder 3 veckor
Gångprov med vristtryck 3 veckor
Iohexolclerance 2 veckor
Kärlinväxt i sena 1 vecka
Långtidsregistrering, blodtryck 1 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 1 veckor
Minirin 2 vecka
Neurofysiologi 2 veckor
nCPAP Inprovning 17 veckor
Ortostat 3 veckor
Perifer cirkulationsutredning 3 veckor
Spirometri 2 veckor
Stress ekokardiografi 8 veckor
Sömnapné diagnostik 8 veckor
Tilt 5 veckor
Transesofagal ekokardiografi 8 veckor
TUM-EKG 2 veckor
Vilo-ekg 1 veckor