Väntetider

Undersökning Tid
Arbetsprov 6 veckor
Compartmenttryckmätning 16 veckor
Duplex Artär (Aorta och extremiteter) 1 vecka
Duplex Carotis 3 veckor
Duplex DVT 3 veckor
Duplex Veninsuffiens 3 veckor
EEG 24 veckor
Ekokardiografi 22 veckor
Eventrecorder 30 veckor
Gångprov med vristtryck 7 veckor
Iohexolclerance 0 veckor
Kärlinväxt i sena 1 vecka
Långtidsregistrering, blodtryck 24h 29 veckor
Långtidsregistrering, ekg 24h/48h 30 veckor
Minirin 0 veckor
Neurofysiologi 1 veckor
nCPAP Inprovning 50 veckor
Ortostat 2 vecka
Perifer cirkulationsutredning 10 veckor
Spirometri 19 veckor
Stress ekokardiografi 23 veckor
Sömnapné diagnostik 55 veckor
TILT 3 veckor
Transesofagal ekokardiografi 10 veckor
TUM-EKG 17 veckor
Vilo-ekg 1 vecka