Undersökningar

Fysiologiska klinikens undersökningar.

BLODKÄRL
Artärundersökningar
Perifer cirkulations utredning
Gångprov med EKG-registrering
Duplex artär
Duplex carotis

Venundersökningar
Duplex ventrombos
Duplex venös insufficiens
Duplex venmapping preoperativt

HJÄRTA
EKG-relaterade undersökningar
Vilo-EKG Ortostatiskt prov 8 minuter
Ortostatiskt prov 45 minuter (Tilt-test)
Långtidsregistrering-EKG (bandspelar-EKG)
TUM-EKG
Arbetsprov på ergometercykel
Arbetsprov på rullande matta (Gångprov)

Noninvasiva undersökningar
Ekokardiografi (transthorakal)
Stress-ekokardiografi
Transesofageal ekokardiografi (TEE)

Blodtrycksmätningar
Långtidsregistrering av blodtryck

LUNGOR OCH LUFTVÄGAR
Lungundersökningar
Spirometri
Dynamisk spirometri före/efter bronkodilatation
Bestämning av diffusionskapacitet

Luftvägsundersökningar
Mätning av kväveoxid i utandningsluft (FeNO) - visar förekomst av eventuell eosinofil inflammation i luftvägarna

NERVSYSTEMET
EMG
Neurografi
Elektroencefalografi (EEG)
Sömn Elektroencefalografi

NJURAR
Glomerulusfiltration (Iohexol).
OBS! Aktuellt S-kreavärde krävs inför undersökning
Bestämning av njurarnas koncentrationsförmåga (Minirintest)

SÖMNAPNÉ
Sömnapnédiagnostik
nCPAP-behandling

ÖVRIGT
Compartmenttryckmätning, av underbenens främre muskellager