2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Undersökningar

Fysiologiska klinikens undersökningar.

BLODKÄRL
Artärundersökningar
Perifer cirkulations utredning
Gångprov med EKG-registrering
Duplex artär
Duplex carotis

Venundersökningar
Duplex ventrombos
Duplex venös insufficiens
Duplex venmapping preoperativt

HJÄRTA
EKG-relaterade undersökningar
Vilo-EKG Ortostatiskt prov 8 minuter
Ortostatiskt prov 45 minuter (Tilt-test)
Långtidsregistrering-EKG (bandspelar-EKG)
TUM-EKG
Arbetsprov på ergometercykel
Arbetsprov på rullande matta (Gångprov)

Noninvasiva undersökningar
Ekokardiografi (transthorakal)
Stress-ekokardiografi
Transesofageal ekokardiografi (TEE)

Blodtrycksmätningar
Långtidsregistrering av blodtryck

LUNGOR OCH LUFTVÄGAR
Lungundersökningar
Spirometri
Dynamisk spirometri före/efter bronkodilatation
Bestämning av diffusionskapacitet

Luftvägsundersökningar
Mätning av kväveoxid i utandningsluft (FeNO) - visar förekomst av eventuell eosinofil inflammation i luftvägarna

NERVSYSTEMET
EMG
Neurografi
Elektroencefalografi (EEG)
Sömn Elektroencefalografi

NJURAR
Glomerulusfiltration (Iohexol).
OBS! Aktuellt S-kreavärde krävs inför undersökning
Bestämning av njurarnas koncentrationsförmåga (Minirintest)

SÖMNAPNÉ
Sömnapnédiagnostik
nCPAP-behandling

ÖVRIGT
Compartmenttryckmätning, av underbenens främre muskellager