Undersökningar

Fysiologiska klinikens undersökningar.

HJÄRTA
EKG-relaterade undersökningar
Vilo-EKG Ortostatiskt prov 8 minuter
Ortostatiskt prov 45 minuter (Tilt-test)
Långtidsregistrering-EKG (bandspelar-EKG)
TUM-EKG
Arbetsprov på ergometercykel
Arbetsprov på rullande matta (Gångprov)

Noninvasiva undersökningar
Ekokardiografi (transthorakal)
Stress-ekokardiografi
Transesofageal ekokardiografi (TEE)

Blodtrycksmätningar
Långtidsregistrering av blodtryck

BLODKÄRL
Artärundersökningar
Perifer cirkulations utredning
Gångprov med EKG-registrering
Duplex, artär Duplex, carotis

Venundersökningar
Duplex, ventrombos
Duplex, venös insufficiens
Duplex, venmapping preoperativt

LUNGOR OCH LUFTVÄGAR
Lungundersökningar
Spirometri
Dynamisk spirometri före/efter bronkodilatation: Bestämning av diffusionskapacitet
Luftvägsundersökningar
Mätning av kväveoxid i utandningsluft (FeNO) - visar förekomst av eventuell eosinofil inflammation i luftvägarna

SÖMNAPNÉ
Sömnapnédiagnostik n
CPAP-behandling

NJURAR
Glomerulusfiltration (Iohexol).
OBS! Aktuellt S-kreavärde krävs inför undersökning
Bestämning av njurarnas koncentrationsförmåga (Minirintest)

ÖVRIGT
Compartmenttryckmätning, av underbenens främre muskellager
Elektroencefalografi (EEG)
Rutin-EEG
Sömn-EEG
Neurofysiologi