2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Organisation & öppettider

Fysiologiska klinikens organisation och öppettider.

Organisation
Verksamhetschef: Anders Byström, 08-5870 3511
Läkarchef: Vakant
Vårdenhetschef: Mahmood Farasati, 08-5870 2712
Bitr. Vårdenhetschef: Carolina Fernsten, 08-5870 1532
Klinikadministratör: Anna Josefsson, 08-5870 2391
Receptionschef: Linda Andacheh, 08-5870 3431

Metodgrupp Eko
Metodansvarig läkare: Jan Svedenhag, överläkare, docent.
Metodansvarig Bma: Isabella Norgren

Metodgrupp Kärl
Metodansvarig läkare: Agneta Dahlberg-Åkerman, bitr. överläkare.
Metodansvarig Bma: Ragnhild Östmyren och Lisa Bergin

Metodgrupp Hjärta
Metodansvarig läkare: Ann Ekman, bitr överläkare
Metodansvarig Bma: Sandra Tafvizian och Lina Salih

Metodgrupp Lungor
Metodansvarig läkare: Anna Gustafsson, specialistläkare
Metodansvarig Bma: Tina Edengrim

Metodgrupp MR
Metodansvarig läkare: Malin Bauer
Metodansvarig Bma: Patrik Björkman och Olov Granström

Metodgrupp Neurofysiologi
Metodansvarig läkare: Per Roos, överläkare

Metodgrupp Övriga undersökningar
Metodansvarig läkare: Peter Thermenius
Metodansvarig Bma: Fadia Morad

Metodgrupp EEG
Metodansvarig Bma: Hedyeh Asgharzadeh-Kargarnia

Metodgrupp Sömn
Anna Gustafsson, specialistläkare
Metodansvarig Bma: Johan Cederlind

Övriga läkare som tjänstgör på kliniken
Anna Norhammar, Dana Erlandsson, Fredrik Ehn, Henrik Hedskog, Julia Bringel och Mohamed Mohamed

Öppettider
Måndag, torsdag och fredag: 7.30-16.30
Tisdag och onsdag: 7.00-19.00
Lördag-söndag, helgdag: 10.00-16.00 (endast jourverksamhet)
Jourläkare nås via växeln: 08-5870 1000.

Sommartid och vid jul öppet Mån-Fre 07:00-16:00

Tjänstetelefon: 08-5870 1515

Skicka helst E-remiss av sekretesskäl. 

Vårt faxnummer för remisser är: 08-5870 1937. Om du faxar remisser eller annan patientinformation vill vi av sekretesskäl att ni avkodar patienters personuppgifter och endast lämnar patientens sista siffror, samt erat tel.nr så att vi kan ringa tillbaka och avkoda.

På remissen måste följande uppgifter finnas:

  • Patientens aktuella adress och telefonnummer.
  • Mobilnummer ger snabbare handläggning.
  • Den rätta kombikakoden (inrättning, klinik, avd).
  • Önskas förtur bör detta markeras tydligt, helst med motivering.
  • Vid vissa undersökningar önskar vi speciella uppgifter, se under respektive undersökning.
  • Behöver patienten tolk, skriv önskat språk.

Fyll i remissen direkt på skärmen och posta eller fax sedan direkt till oss - Remiss till fysiologiska kliniken (pdf).

Postadress:
Capio S:t Görans Sjukhus AB
Fysiologiska kliniken
Patientvägen 2
112 81 Stockholm