Organisation & öppettider

Fysiologiska klinikens organisation och öppettider.

Organisation
Tf Verksamhetschef: Anders Byström, 08-5870 3511
Vårdenhetschef: Mojgan Monthakaby, 08-5870 2712
Biträdande vårdenhetschef: Carolina Fernsten, 08-5870 1532
Klinikadministratör: Anna Josefsson, 08-5870 2391
Sektionsledare reception: Linda Andacheh, 08-5870 3431

Metodgrupp eko
Metodansvarig läkare: Jan Svedenhag, överläkare, docent.
Metodansvarig Bma: Isabella Norgren och Andreia Gomes-Bernardes

Metodgrupp kärl
Metodansvarig läkare: Agneta Dahlberg-Åkerman, bitr. överläkare.
Metodansvarig Bma: Ragnhild Östmyren och Patrik Björkman

Metodgrupp hjärta
Metodansvarig läkare: Ann Ekman, bitr överläkare
Metodansvarig Bma: Sandra Tafvizian och Pontus Geidnert

Metodgrupp lungor
Metodansvarig läkare: Anna Gustafsson, specialistläkare
Metodansvarig Bma: Tina Edengrim

Metodgrupp mr
Metodansvarig läkare: Malin Bauer
Metodansvarig Bma: Patrik Björkman

Metodgrupp neurofysiologi
Metodansvarig läkare: Per Roos, överläkare

Metodgrupp övriga undersökningar
Metodansvarig läkare: Peter Thermenius
Metodansvarig Bma: Fadia Morad/Kristina Dahlin

Metodgrupp EEG
Metodansvarig Bma: Hedyeh Asgharzadeh-Kargarnia

Metodgrupp sömn
Anna Gustafsson, specialistläkare
Metodansvarig Bma: Johan Cederlind

Övriga läkare som tjänstgör på kliniken
Mohamed Mohamed, Anna Norhammar, Karolina Boethius, Tomas Granath-Larsson, Henrik Hedskog

Öppettider
Måndag, torsdag och fredag: 7.30-16.30
Tisdag och onsdag: 7.00-19.00
Lördag-söndag, helgdag: 10.00-16.00 (endast jourverksamhet)
Jourläkare nås via växeln: 08-5870 1000.

Tjänstetelefon: 08-5870 1515

Vårt faxnummer för remisser är: 08-5870 1937. Om du faxar remisser eller annan patientinformation vill vi av sekretesskäl ha telefonkontakt.

På remissen måste följande uppgifter finnas:

  • Patientens aktuella adress och telefonnummer.
  • Mobilnummer ger snabbare handläggning.
  • Den rätta kombikakoden (inrättning, klinik, avd).
  • Önskas förtur bör detta markeras tydligt, helst med motivering.
  • Vid vissa undersökningar önskar vi speciella uppgifter, se under respektive undersökning.
  • Behöver patienten tolk, skriv önskat språk.

Fyll i remissen direkt på skärmen och posta eller fax sedan direkt till oss - Remiss till fysiologiska kliniken (pdf).

Postadress:
Capio S:t Görans Sjukhus
Fysiologiska kliniken
Patientvägen 2
112 81 Stockholm