2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ackreditering

Sedan 1996 är Fysiologiska kliniken ackrediterad. Läs nedan om vilka metoder som kliniken är ackrediterade för.

Kliniken är sedan 1996 ackrediterad enligt IEC/ISO 17025:2005. Från 2007 har vi s.k. flexibel ackreditering. Detta innebär att vi mellan Swedacs inspektioner har förtroendet att själva införa nya mätprinciper eller göra förändringar i metoderna, som annars inte skulle vara tillåtna i en ackrediterad verksamhet utan att ändringen kontrollerades av Swedac. Våra metoder kontrolleras regelbundet för att vi ska känna till och minimera variationen i mätresultaten som kan uppkomma, såväl mellan medarbetare som i den maskinella utrustningen.

Fysiologiska kliniken vid Capio S:t Görans sjukhus har följande metoder ackrediterade:

EKG
Vilo-EKG

Blodtrycksregistrering
24 tim. blodtrycksmätning

Ekokardiografi
Ekokardiografi, transthorakal

Kärldiagnostik
Duplex carotis
Duplex artärer
Duplex bukkärl
Duplex graft
Duplex ventrombos
Duplex veninsufficiens
Duplex venmapping

Lungfunktionsundersökningar
Spirometri dynamisk
Spirometri statistik
Spirometri med bronkdilatation
Mätning av diffusionskapacitet