2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Klinisk fysiologi

Information till dig som remitterar till Fysiologiska kliniken.

Nu kan du som remittent fylla i remissblanketten direkt på skärmen skriva ut på din skrivare. Öppna Remiss till fysiologiska kliniken (PDF-format).

Vad är fysiologiska kliniken? Vid fysiologiska kliniken utreds funktionsrubbningar i olika organ med modernast tänkbara apparatur. Här undersöks bl a patienter med misstänkt kärlkramp eller klaffel i hjärtat, astma, olika mag-tarmsjukdomar och förträngningar i blodkärl. Kliniken är ackrediterad av SWEDAC.

Dessutom har vi verksamhet på HIA (hjärtintensiven) och MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning) där vi utför arbetsprov.

Ackreditering för din och patienternas trygghet
För oss på Fysiologiska kliniken vid Capio S:t Görans sjukhus är det viktigt att du känner trygghet och är nöjd med den service vi ger dig och dina patienter. Vår klinik blev 1996, som en av de första fysiologiska klinikerna i Sverige, ackrediterad av SWEDAC. Denna kvalitetsstämpel ger dig garanti för att vår klinik fyller högt ställda krav på kvalitet i olika avseenden. Du kan exempelvis känna dig säker på att vår personal är kompetent, att apparaturen håller hög kvalitet och fungerar optimalt och att sekretsskyddet är till fyllest.

Information till dig och dina patienter
För att du ska kunna utnyttja vår service på bästa sätt är det väsentligt att du och dina patienter är väl informerade om våra metoder. Syftet med denna information är att underlätta remisskrivande och patientinformation. Det är viktigt att remisserna innehåller adekvata uppgifter om patientens symptom, om kliniska fynd och eventuella andra undersökningsresultat, och att frågeställningen är väl preciserad. För patienternas trygghet är det också viktigt att genom sin läkare bli informerad om undersökningen.

Samverkan
Vi är angelägna om en kontinuerlig samverkan med våra kunder och välkomnar diskussion om diagnostiska problem.Vi skall göra vårt bästa för att komma fram till en bra lösning. Förutom vanliga frågeställningar handlägger vi även mer speciella sådana, som ofta kan belysas med existerande metoder eller smärre modifikationer av dessa.

Utveckling och forskning
Nya forskningsrön gör att våra metoder ständigt utvecklas och förbättras. För att hålla dig informerad om förändringar i metoder och metodsortiment, och annat som du kan ha glädje av att veta beträffande vår verksamhet, sänder vi ut vårt informationsblad, Eko-bladet, fyra gånger per år. Vi erbjuder även kundseminarier några gånger per år för att informera om nya och etablerade metoder och om utvecklingsarbete.

Välkommen att använda vår service!
Vi ska göra vårt bästa för att motsvara dina och patienternas förväntningar