Endoskopicentrum och gastromottagningen

Information till dig som remitterar till Endoskopicentrum.

Medicinklinken på Capio S:t Görans Sjukhus har en omfattande gastroenterologisk verksamhet i såväl sluten som öppen vård och driver sedan januari 2008 även sjukhusets endoskopiska verksamhet. Vi tar emot ett stort antal remisser från primärvården för gastroenterologisk utredning, inklusive skopier.

Vi önskar nu tydliggöra hur vi anser att vi kan utnyttja våra resurser på bästa möjliga sätt, för att tillgodose våra remittenters behov. Detta innebär att vid remittering av patienter för gastroenterologisk utredning till mottagningen rekommenderas en basal primärvårdsutredning som ofta innefattar endoskopi (gastroskopi och koloskopi), eventuell radiologisk utredning och standardlab.

Södra upptagningsområdet har utarbetat ett utredningsprogram VISS som väl definierar vad som utgör primär utredning.

Endoskopicentrum har sedan 2007 successivt ökat personal och skopikapacitet vilket innebär att vi som regel kan skopera patienten inom några veckor efter det att vi mottagit en skopiremiss. Väntetiden till gastroenterologisk mottagning är för närvarande något längre.

I de flesta fall är det således lämpligt att i första hand remittera för gastroskopi eller koloskopi. Undersökningsresultatet ligger till grund för en specialistbedömning med diagnostik och behandling av gastroenterologiska sjukdomar, exempelvis esofagit, ulcus/helikobakter, celiaki, gastrointestinal blödning, inflammatorisk tarmsjukdom, polyper och tumörer.

Beredskap för terapeutisk endoskopi finns (dilatation, polypektomi, hemostas) och enheten är utrustad med APC (argonplasmakoagulation).Vid endoskopidiagnosticerade kirurgiska och gastroenterologiska specialistfall kommer patienten att vidareremitteras till gastroenterologisk eller kirurgisk uppföljning på våra mottagningar.

Oklara utredningsfall med gastrointestinala symtom, där primärvårdsutredning utförts och det föreligger indikation för fortsatt specialistutredning, remitteras direkt till den gastro-medicinska eller gastro-kirurgiska specialistmottagningen på sjukhuset.

Tidsbeställning inremitterande läkare
För omedelbar tidsbeställning, vid akut behov av skopi, ring 08-5870 1368. Vid skopibehov de närmaste dagarna faxa till: 08-5870 1953. Om du är patient, kontakta oss på vår patienttelefon 08-5870 1343.