2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Endoskopicentrum och gastromottagningen

Information till dig som remitterar till Endoskopicentrum.

Medicinkliniken på Capio S:t Görans Sjukhus har en omfattande gastroenterologisk verksamhet i såväl sluten som öppen vård och driver sedan januari 2008 även sjukhusets endoskopiska verksamhet. 

Målet är att med hög kvalitet på utrustning och med högsta möjliga kompetens utföra undersökningar och ingrepp med optimalt, säkert omhändertagande av enskilda patienter och följa sjukhusets verksamhetsmål för god vård: kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och tillgänglig. 

På Endoskopicentrum genomförs årligen ca 8000 undersökningar bestående av gastroskopi, koloskopi, ERCP med stor variation och vidd på terapier bl.a polypektomi, injektions-behandling, dilatation, stent, clips, ligatur, argonplasma-koagulation, extraktion av främmande kropp samt inläggning av PEG hos patienter med behov av näringstillförsel. Undersökningarna genomförs av heltidsskopister parallellt med gastromedicinare och gastrokirurger i ett nära samarbete med specialutbildade sjuksköterskor och undersköterskor. 

Sedan 2018-2019 har vi på Endoskopicentrumt valt att fokusera på vår kärnverksamhet d.v.s patienter med behov av akut sjukhusets kompetens och resurser, vi välkomnar:

  • Multisjuka patienter som tidigare försökt genomgå endoskopiska ingrepp i vaket tillstånd utan att lyckas och är i behov av narkos.
  • Patienter i behov av avancerade terapeutiska ingrepp.
  • Patienter med tidigare misslyckade endoskopiska undersökningar och i behov av ”second opinion”
  • Utredning av patienter med gastrointestinala symtom med behov av akutsjukhusets omedelbara kompetens och resurser, där endoskopi kan vara en del av utredningen.
  • Utredning inom ramen för SVF (standardiserat vårdförlopp) där befogad och starkt misstanke om malignitet i GI-kanalen föreligger.