Avvikelsehantering

Avvikelserapportering mellan vårdgivare.

Avvikelserapportering är en värdefull källa i det kontinuerliga förbättringsarbetet för att ge våra patienter en säker och ändamålsenlig vård genom hela vårdkedjan. Vi vill därför att de avvikande händelser och brister som identifieras i övergången mellan Capio S:t Görans sjukhus och andra vårdgivare rapporteras så att händelserna kan utredas och åtgärdas genom riskförebyggande insatser.

Avvikelseblankett (pdf)

Avvikelsen skickas till:
Capio S:t Görans Sjukhus
Patientsäkerhetssamordnare  
Chefläkargruppen
112 81 Stockholm