2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avvikelsehantering

Avvikelserapportering mellan vårdgivare.

Avvikelserapportering är en värdefull källa i det kontinuerliga förbättringsarbetet för att ge våra patienter en säker och ändamålsenlig vård genom hela vårdkedjan. Vi vill därför att de avvikande händelser och brister som identifieras i övergången mellan Capio S:t Görans sjukhus och andra vårdgivare rapporteras så att händelserna kan utredas och åtgärdas genom riskförebyggande insatser.

Avvikelseblankett (pdf)

Avvikelsen skickas till:
Capio S:t Görans Sjukhus
Patientsäkerhetssamordnare  
Chefläkargruppen
112 81 Stockholm