2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Remittent

Capio S:t Görans Sjukhus tar emot remisser inom våra aktuella specialiteter från läkare på vårdcentral/husläkare. På vissa av vår mottagningar kan du söka utan remiss.

Reglerna för remisser skiljer sig mellan de olika mottagningarna på Capio S:t Görans Sjukhus.

Akutmottagningen
Till akutmottagningen behövs ingen remiss.

Fysiologiska kliniken
Remiss krävs för samtliga undersökningar.

Kirurgmottagningen
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Medicinskt Centrum
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Ortopedmottagningen
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Röntgen & labb
Remiss krävs för samtliga röntgenundersökningar.

Smärtkliniken 
Remiss från husläkare/vårdentral, annan läkare eller egenremiss via 1177.se. Kan remissen inte skickas elektroniskt skickas den per post till Smärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus AB, 112 81 Stockholm. För mer information om önskat innehåll hänvisas till Smärtklinikens hemsida.