Remittent

Capio S:t Görans Sjukhus tar emot remisser inom våra aktuella specialiteter från läkare på vårdcentral/husläkare. På vissa av vår mottagningar kan du söka utan remiss.

Reglerna för remisser skiljer sig mellan de olika mottagningarna på Capio S:t Görans Sjukhus.

Akutmottagningen
Till akutmottagningen behövs ingen remiss.

Fysiologiska kliniken
Remiss krävs för samtliga undersökningar.

Kirurgmottagningen
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Medicinskt Centrum
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Ortopedmottagningen
Remiss från husläkare/vårdcentral eller annan läkare. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas bättre med eventuell provtagning, röntgen- eller ultraljudsundersökning före besöket. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök.

Röntgen & labb
Remiss krävs för samtliga röntgenundersökningar.

Smärtkliniken 
Remiss från husläkare/vårdentral, annan läkare eller egenremiss via 1177.se. Kan remissen inte skickas elektroniskt skickas den per post till Smärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus AB, 112 81 Stockholm. För mer information om önskat innehåll hänvisas till Smärtklinikens hemsida.