2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ryggsmärta med utstrålning till benet

Vad är ischiassmärta?

Ischiassmärta betyder utstrålande smärta i ett eller båda benen. Det kan bero på många saker, men i det typiska fallet på att någon nerv ligger i kläm i ryggen, ofta p.g.a. diskbråck. Bensmärtan strålar då oftast ut längs med baksidan eller utsidan av benet ända ner i underbenet och ut i tårna. Majoriteten av alla diskbråck läker ut av sig själv. Även de flesta andra orsaker till ischias läker av sig själv. Läkningstiden kan variera mycket, men generellt brukar man vänta 6 veckor innan man gör mer aktiva åtgärder som magnetkameraundersökning och operation. Svår smärta är inget dåligt tecken, snarast tvärtom att de med mycket svår smärta i början har snabbare tillfrisknande.

Vad kan primärvården göra (husläkare, sjukgymnast/­fysioterapeut)?

Under läkningstiden kan man behöva hjälp att lindra smärtan. För att hålla smärtan på en uthärdlig nivå kan man prova smärtstillande mediciner.

Om receptbelagda värktabletter behövs och/eller sjukskrivning mer än en vecka är nödvändig kan husläkaren hjälpa till med detta. Sjukgymnasten/Fysioterapeuten kan ofta hjälpa till med smärtlindrande behandling, övningar och ge råd och regim om hur man kan hålla sig fysiskt aktiv. Det behövs ingen remiss för att få behandling hos en sjukgymnast/fysioterapeut så du kan själv kontakta och boka tid.

Vad kan ortopedspecialisten göra - när behövs operation?

Akut operation är endast nödvändig om ett stort diskbråck ger neurologisk påverkan på underlivsfunktionen med t.ex. oförmåga att kontrollera urin och avföring. Detta kallas cauda equina syndrom. Du bör då söka akutmottagning på sjukhus snarast. Tillståndet är mycket ovanligt.

I övriga fall övervägs operation då smärtan är så svår att den inte går att lindra med läkemedel eller annan behandling. Här finns dock ingen tidsgräns och det är inte farligt att vänta med operation. Vanligtvis väntar man minst 6 veckor från symtomdebuten innan beslut om operation tas, detta för att vi vet att de flesta patienter då har börjat förbättras och blir bra utan operation.

Om din bensmärta är oförändrad eller har ökat efter 4 veckor kan du kontakta sjukgymnast/fysioterapeut på Capio S:t Görans sjukhus. Vid behov bokar vi då in dig och tar ställning till vidare utredning/åtgärd, som kan innebära kontakt med ortopedkirurg.

Kontakta sjukgymnast/fysioterapeut i sådana fall på telefonnummer:
08-5870 1521

Med vänliga hälsningar,

Ryggsektionen, Ortopedkliniken, Capio S:t Görans sjukhus