INSTÄLLT - Practice Makes Perfect - En konferens kring teamträning och simulering

Konferensen är tyvärr inställd pga för få anmälningar.

Program

Välkommen!

Ebba Wijkmark (moderator), Charlotta Paulsson, Thomas Leijon, Capio S:t Görans Sjukhus

08:45-09:00

CTT—Capio Team Träning

Från kritik av vårt traumaomhändertagande till sjukhusövergripande teamträning i trauma, medicin samt akuta situationer i slutenvården.

Johanna Lindström, Arin Malkomian, Capio S:t Görans Sjukhus

09:00-09:30

PECS-Personcentrerad Simulering 

Interprofessionellt teamarbete med sjuksköterskor och läkare

Heléne Karlsson, Susanne Boman Skoglund, KTC Akademiska Sjukhuset Uppsala

09:30-10:30

Teamträning och Patientsäkerhet

Erfarenheter från att träna team på sjukhus

Anders Dahlström, Sachsska barn– och ungdomssjukhuset

10:30-11:30
Lunch 11:30-12:30

Teamträning och Simulering inom Psykiatrin

Utbildning av medarbetare inom psykiatrin genom simulering av akuta situationer

Tommy Malm, Koordinator Bergenmodellen, SLSO/NSP

12:30-13:30

Forskning & Evidens inom Teamträning och Simulering

Klas Karlgren, Södersjukhuset

13:30-14:30

Teamträning och Simulering inom intensivvården

Långsiktig arbete för Säkert Samarbete.

Björn Lindgren, Karolinska Universitetssjukhuset

14:30-15:00

Flyttklar? Simulering som metod inför organisationsförändringar

Karin Pukk Härenstam, Karolinska Universitetssjukhuset

15:00-16:00

Avslutning - Simulering/Teamträning som marknadsföring

Ebba Wijkmark, Peter Jilmstad, Capio S:t Görans Sjukhus

 

16:00-16:30