2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

INSTÄLLT - Practice Makes Perfect - En konferens kring teamträning och simulering

Konferensen är tyvärr inställd pga för få anmälningar.

Program

Välkommen!

Ebba Wijkmark (moderator), Charlotta Paulsson, Thomas Leijon, Capio S:t Görans Sjukhus

08:45-09:00

CTT—Capio Team Träning

Från kritik av vårt traumaomhändertagande till sjukhusövergripande teamträning i trauma, medicin samt akuta situationer i slutenvården.

Johanna Lindström, Arin Malkomian, Capio S:t Görans Sjukhus

09:00-09:30

PECS-Personcentrerad Simulering 

Interprofessionellt teamarbete med sjuksköterskor och läkare

Heléne Karlsson, Susanne Boman Skoglund, KTC Akademiska Sjukhuset Uppsala

09:30-10:30

Teamträning och Patientsäkerhet

Erfarenheter från att träna team på sjukhus

Anders Dahlström, Sachsska barn– och ungdomssjukhuset

10:30-11:30
Lunch 11:30-12:30

Teamträning och Simulering inom Psykiatrin

Utbildning av medarbetare inom psykiatrin genom simulering av akuta situationer

Tommy Malm, Koordinator Bergenmodellen, SLSO/NSP

12:30-13:30

Forskning & Evidens inom Teamträning och Simulering

Klas Karlgren, Södersjukhuset

13:30-14:30

Teamträning och Simulering inom intensivvården

Långsiktig arbete för Säkert Samarbete.

Björn Lindgren, Karolinska Universitetssjukhuset

14:30-15:00

Flyttklar? Simulering som metod inför organisationsförändringar

Karin Pukk Härenstam, Karolinska Universitetssjukhuset

15:00-16:00

Avslutning - Simulering/Teamträning som marknadsföring

Ebba Wijkmark, Peter Jilmstad, Capio S:t Görans Sjukhus

 

16:00-16:30