2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Poängberäkning

Räkna ut

I nedan applikation kan du räkna ut din poäng/ersättning enligt S:t Göranmodellen 

Poäng per pass

Månadslön:

Arbetspass

Veckodag
Starttid:
Sluttid: Rast:Passet ger: 8.00 poäng

Skriv in månadslön för att se värdet

 

Tid per månad

Poäng och tid per månad

Poäng och arbetstid per månad - utifrån planerat schema i TCP


Månadslön: Uträkningarna visar vad schemat ger för tider och poäng om de sammanfattades till ett medel för en månad. Det faktiska utfallet beror på hur de fastslagna passen ligger.
Veckoarbetstid enligt AB:

1
Veckoarbetstid Tjänstegrad Tidsvinst/månad Värde i kr
Schematid 0 0% 0.0 0 kr
Totalt 0.0 0 kr
Poäng/månad Poäng till saldot Värde i kr
Sparad Bonustid 0.0 0.0 0 kr