Parkering av cykel och bil

På sjukhuset finns flera parkeringsplatser för cyklar. Parkeringsplatserna för bil är begränsade och parkeringen sköts av Apcoa Parking, på uppdrag av landstingets fastighetsförvaltare Locum.

Parkering av cyklar

Cyklar ska bara parkeras i de cykelställ som finns utplacerade på sjukhusområdet. Det ärinte tillåtet att ta in cyklar i sjukhusets lokaler. Detta
gäller egna kontor/arbetsplatser likväl som allmänna ytor. Parkering sker med sunt förnuft, parkering tvärs och blockera flera platser är olämpligt.

Det finns nu över 350 cykelplatser på sjukhusområdet. På 220 av platserna är det möjligt att låsa fast cykeln i ramen. Cykelparkering i Garaget och i Gamla Puben har kameraövervakning. Cykelpump finns i anslutning till Huvudentrén Byggnad 30.

Cykelställ finns på följande platser, se karta.


Bilparkering på sjukhuset  

Det finns möjlighet till månadsbiljett för personal för 375 kr och dygnsbiljett 30 kr finns kvar. Som tidigare gäller 24 timmarsregel för parkering, dvs. ingen långtidsparkering är tillåten. Parkering finns på följande ställen. 

Personalparkeringar finns på följande ställen, se karta


Betalningsmöjligheter

  • Mobilappen Parkster
  • SMS
  • Talsvar
  • Betalkort

Det finns inte möjlighet att betala med mynt.

Frågor gällande parkering

Parkeringsfrågor hanteras i första hand av APCOA Parking Sverige. Tel:  08-556 306 70, E-post: info@apcoa.se, Webb www.apcoa.se

Använd Parksters app - slipp köa till automaten

Genom att skapa ett konto i Parkster får du tillgång till Parksterappen, sms, talsvar eller webbportalen. I registreringen skall du ange din mailadress till jobbet (se gällande domäner under Anknyta behörighet). Detta för att identifiera dig som personal. Se instruktion.       

Befintligt Parkster-konto

Har du redan ett Parkster konto behöver det knytas till jobbmailadressen. Detta gör man genom att logga in på parkster.se och gå till Mina sidor – Inställningar, eller gör det direkt i appen. Fyll i den nya mailadressen och välj spara. Här kan man även uppdatera annan information, tex adress, telefon, lägga till bilar etc.  

Anknyta Behörighet

När Konto är skapat och knutet till din jobbmailadress behöver det få behörighet. Maila stgoran@apcoa.se från din arbetsmail och meddela att du vill få behörighet att parkera på S.t Görans sjukhus personalparkering. Du kommer få en mailbekräftelse på att behörighet är utdelad. Domäner som kan söka parkeringstillstånd på detta sätt är @sll.se, @capiostgoran.se, @medirest.se, @cevitacare.se, @apotekhjartat.se, @apoteket.se.

Apcoa Parking kundtjänst

Du når Apcoa Parkings kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. De svarar på frågor som rör betalningssätten, hur du ansluter betalkort och liknande. 

Kontrollavgift / böter

Bestridande av och frågor rörande parkeringsböter och parkering för personal och besökande hanteras av APCOA Parking Sverige / HOJAB Parkeringsservice.
HOJAB Parkeringsservice, Box 102, 169 81 Solna, Tel:  08 - 735 29 99

Önskemål om avskrivning av p-böter ska meddelas snarast. P-bot äldre än 30 dagar avskrives ej!