Lärandecentrum

Välkommen till Lärandecentrum! Här skapas en mötesplats för dig som vill veta mer om bröstcancer.

Du finner information i olika former, undervisning och rådgivning från erfaren vårdpersonal. Syftet med Lärandecentrum är att skapa bättre hälsa och ökad delaktighet i vården för individen samt bättre förutsättningar för samarbete mellan vård och forskning. Lärandecentrum baseras på forskning om patienters lärande.

Skapandet av lärandecentrum är ett pilotprojekt som drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland i samverkan med Institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet. Projektet drivs inom Program 4D, ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.

Lärandecentrum i Huvudentrén

I sjukhuset huvudentré (i den lilla "glasburen" i korridoren mot hiss B/C) finns ett fysiskt lärandecentrum med informationsmaterial om bröstcancer. Det kommer framöver att användas för utbildning och information, och i nästa fas även som en mötesplats mellan patienter och medarbetare.

I samarbete med biblioteket erbjuds också viss litteratur och enklare datorsökning efter information.

Se även nyhet om öppnandet av lärandecentrum

Virtuellt Lärandecentrum

Här på Lärandecentrums hemsida samlar vi informationsmaterial, filmer och länkar som kan vara till nytta för dig som patient, närstående eller allmänt intresserad. 

Informationsfilm om endokrina läkemedel vid bröstcancer

Om Lärandecentrum