2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kortbokningsmodulen är flyttad

Kortbokningsmodulen har nu ersatts med en ny funktion, med förbättrat utseende och funktionalitet.

Du når den nya modulen via denna länk.