2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Mortons neurom

Symtom

Mortons neurom är en nervknuta som  ger smärta i framfoten. Orsaken till uppkomsten/besvären är okända. I det flesta fall får man symtom i form av en ilande nervsmärta med utstrålning i tårna. Smärtan brukar vara som mest uttalad när man bär skor men kan även uppträda då man är barfota. Känselbortfall ut i tårna kan även förekomma.

Vad kan jag göra själv

I första hand skall man prova skor med bredare läst och eventuellt hålfotsinlägg som kan införskaffas på ortopedtekniska firmor, sjukvårdsbutiker samt sportbutiker.

Om symtomen och besvären ökar trots ovanstående prövats kan kirurgisk behandling övervägas.

Operation

Ingreppet sker i lokalbedövning och tar ca 20 minuter. Snittet läggs i de flesta fall i fotsulan för att lättast nå nervknutan som avlägsnas i sin helhet. Detta medför en känselnedsättning ut i de tårna som nerven har försörjt, känselnedsättningen blir permanent. Operationen avslutas med stygn i huden,  bandage samt en specialsko medan såret läker.

Risker

Det finns som för de allra flesta operationer en liten risk för infektion. Den är i de flesta fall ytlig och kräver endast sårvård, i enstaka fall behandling med antibiotika. Skulle du misstänka att du drabbats av en sådan ska du kontakta ortopedmottagningen i första hand.

Sjukskrivning / Rehabilitering

Sjukskrivningens längd beror av vilket typ av arbete man har men oftast behövs 2 veckor. Tung stående /gående arbete kan kräva längre tid, uppemot 7 veckor.

Ingen särskild rehabilitering är nödvändig då man får belasta fritt efter förmåga direkt efter operation.