2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Frågor & svar

Remiss
Vi vill att du som patient har en remiss från ditt husläkare/vårdcentral för att få komma till oss. Det ger en bättre bakgrund så att besöket kan förberedas med eventuell provtagning innan. På så sätt räcker det kanske med bara ett specialistbesök. Vänligen kontrollera att dina aktuella telefonnummer står på remissen innan den skickas till oss. Har du varit hos annan läkare för samma skada och vill ha en så kallad second opinion är det alltid en hjälp om du rekvirerar din journal från det besöket och tar med den till oss. Alla remisser som inkommer registreras och lämnas för bedömning till våra specialistläkare. När detta är klart skickar vi en bekräftelse eller en bokad tid till dig. Inremitterande läkare får också en bekräftelse på att vi mottagit din remiss. Vill du veta mer om våra väntetider till mottagningsbesök gå in på väntetider.

Hur kommer jag i kontakt med paramedicin?
Kontakta oss på telefon 08-5870 1521, telefontid vardagar 11.00–11.30, övrig tid telefonsvarare.

Mottagningsbesöket
Registrering och betalning sker i kassan på Ortopedmottagningen. Capio S:t Görans Sjukhus har samma patientavgifter som inom Region Stockholm. På vår öppenvårdsmottagning bedriver vi drop in verksamhet i anslutning till Ortopedmottagningen. Vid bedömt behov kan du träffa arbetsterapeut/sjukgymnast efter ditt läkarbesök. Öppettider mån-tors 09.00-12.00 och 13.00-15.30, fre 09.00-12.00.

Återbud
Vid återbud till arbetsterapeut kontakta din ansvariga arbetsterapeut Ingela Lundström telefon 08-5870 3401, Lena Zachrisson telefon 08- 5870 3403 eller Britt-Inger Gimling telefon 08-5870 3409. Vid återbud till sjukgymnast kontakta oss på telefon 08-5870 1521, telefontid vardagar 11.00–11.30, övrig tid telefonsvarare. Om du uteblir från bokat besök debiteras du och får en räkning hemskickad. Högkostnadsskydd/frikort gäller inte vid dessa tillfällen. 

Kan jag få en SMS-påminnelse om min bokade tid?
Nej, du kan inte få ett SMS-påminnelse till dig bokade besök till oss på paramedicin.

Kan jag få en SMS-påminnelse inför min operation?
Ja, operationer som utförs polikliniskt (dvs på mottagningen) och på Centraloperation A får ett SMS dagen före operation. Det förutsätter att vi har ditt mobilnummer registrerat hos oss.

I våra kallelser informerar vi om SMS påminnelse och hur du ska göra om du inte vill ha en påminnelse.

Operationsbokning för större operationer
Planeringen av din operation och de förberedande besöken görs av våra operationskoordinatorer. Operationen kan göras över en dag eller planeras med övernattning ca 1-4 dagar.

Operationsbokning för mindre operationer
Inom den polikliniska operationsenheten görs mindre operationer oftast på händer eller fötter. Operationen görs då i lokalbedövning och man går hem efter en kort vila.

NPÖ
Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör att vårdpersonalen snabbt får en översikt av din vårdhistoria oavsett vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos. Läs mer.

Vårdgaranti
I dagsläget håller vi vårdgarantin inom de flesta specialiteter. Vi jobbar ständigt med att hålla våra väntetider. Vill du veta mer om vårdgaranti kan du läsa om den här.   

Vad kostar det?
Capio S:t Görans Sjukhus har samma patientavgifter som inom Region Stockholm.

Sjukresekort
Kontakta vårt Callcenters på tel 08-5870 1320 för laddning av sjukresekort.

Utomlänspatienter
Du har som patient rätt att söka vård utanför ditt landsting. Kontakta oss på telefon 08-5870 1320.

Sjukskrivning
Sjukintyg utfärdas av läkaren om behov föreligger. När du varit på besök eller blivit utskriven från vårdavdelningen efter en operation/behandling får du med dig sjukintyg. Behöver du förlänga din sjukskrivning är det din husläkare som ansvarar för det fortsättningsvis.

Tolk
Vi kan erbjuda patienter som inte kan tala eller förstår svenska tolkhjälp. Kom ihåg att meddela tidsbokningen i god tid om det skall bokas till besöket. Det bästa är om det framgår på remissen om tolk behövs och till vilket språk tolk skall beställas.