2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

BB S:t Göran

Här hittar du samlad information om den kommande förlossningskliniken på Capio S:t Görans Sjukhus, BB S:t Göran.

Den 7/6 föreslog Regionrådsberedningen i Region Stockholm,att öppnandet av BB S:t Göran senareläggs. Orsaken till den uppskjutna starten är en blandning av den rådande pandemin och de ekonomiska konsekvenser detta har medfört samt sjunkande födelseprognoser.

Ny tidpunkt för start är ännu inte klar. 

Läs mer i denna nyhet.

BB: S:t Göran - Lokaler och koncept

BB S:t Göran

På BB S:t Göran kommer vi att erbjuda förvård, förlossningsvård och eftervård.

Förvård

På BB S:t Göran kommer det att finnas specialistmödravård med möjlighet att ta emot blivande mammor som får komplikationer under graviditeten. Det kan t.ex. röra sig om uppföljning av graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning eller tillväxthämningar hos barn. Det kommer även att finnas samtalsmottagning för mammor som upplever oro inför sin kommande förlossning. Specialistmödravården kommer att samarbeta med alla barnmorskemottagningar i Stockholm.

Förlossning

På BB S:t Göran kommer listade kvinnor att förlösas från v 37+0. BB S:t Göran ansvarar också för mammor som uppsöker förlossningen under pågående värkarbete.

Eftervård

Den nya familjen vårdas på vårt BB tills det känns tryggt att gå hem. Efter hemgång kommer det att finnas en eftervårdsmottagning dit mamman alltid kan vända sig. Eftervårdsmottagningen ansvarar för att ta emot återbesök och uppföljning av t.ex. graviditetsrelaterade komplikationer.

På enheten för okomplicerad neonatalvård kommer vi att ta hand om barn som behöver viss sjukvård efter förlossningen. Barnläkare med kompetens inom neonatologi samt barnsjuksköterskor och barnmorskor med barnvårdskompetens kommer att finnas på förlossningen dygnet runt, året om.

Vision

Målet med BB S:t Göran är att skapa en trygg vårdkedja med högsta kvalitet, trygga och välinformerade mammor/familjer samt att vara en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö.

Arbetet kring mamman/familjen kommer att vara teambaserat, med hög samverkan i hela vårdkedjan. Liksom inom all verksamhet på Capio S:t Görans Sjukhus kommer vi att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete utifrån patientens behov.

Arbetssättet kommer att baseras på "delat vårdgolv", vilket innebär att kompetensen hos medarbetarna på BB S:t Göran ska vara hög och bred för att majoriteten av dem ska kunna arbeta på både förlossning, eftervård och specialistmödravård. Vi kommer att sträva efter att ha en hög tillgänglighet, digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs.

Information, kunskap och rätt förväntningar är en viktig del i en trygg upplevelse av hela vårdkedjan kring förlossning. Vi intervjuar nu gravida och nyblivna mammor- och pappor för att ta del av vad de upplever är betydelsefullt för en bra graviditets- och förlossningsupplevelse (se filmer nedan). Tillsammans ser vi över vilken information man önskar och på vilket sätt den bör förmedlas. 

BB S:t Göran har en expertgrupp bestående av barnmorskor, obstetriker, neonataloger, obstetriska anestesiologer och anestesisjuksköterska. Expertgruppen bidrar med kunskap och input kring öppnandet av en ny förlossning och arbetet i vårdkedjan. Vi träffar även andra viktiga aktörer som exempelvis Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Spädbarnsfonden och Barnmorskeförbundet.

Hör nyblivna föräldrar berätta

Lokaler

BB S:t Görans lokaler är byggda på uppdrag av Region Stockholm, av Locum som byggplanerat och ritat. Byggnaden är i tre våningsplan, helt nybyggd och har stora ljusa och fräscha utrymmen. Vi kommer att samarbeta med patienter och vårdpersonal för att säkerställa att vi inreder lokalerna så att det blir en trygg, avslappnande och säker förlossningsmiljö.

På BB S:t Göran finns det 7 rum för specialistmödravård, 18 förlossnings/antenatalrum, 2 operationssalar för kejsarsnitt, 18 eftervårdsrum och 4 platser för okomplicerad neonatalvård. Förlossnings- och eftervårdsrummen är enhetligt utformade och går använda till både förlossnings- eftervårds- och samvårdsrum. Delen för okomplicerad neonatalvård är utformad som ett stort torg med föräldrasängar intill barnen.

Specialistmödravården finns i samma hus som förlossningen. För kvinnor som behöver kejsarsnitt, antingen planerade eller akuta, ligger operationsavdelningen i nära anslutning till förlossningen på samma våningsplan.

BB S:t Göran ligger lättillgängligt nära besöksparkeringen vid Huvudingången till sjukhuset.