Hjärtkliniken

På Hjärtkliniken vårdas patienter med hjärt-och kärlsjukdomar, i både det akuta skedet, och med efterföljande rehabilitering, kontroller och förebyggande vård. 

Här finns sjukhusets Hjärtintensivvårdsavdelning, samt vårdavdelningar för patienter med arytmi och hjärtsvikt. Till dess hört ett angiografilaboratorium där undersökningar av hjärtats kranskärl och så kallade "ballongsprängningar" av förkalkningar i kranskärlen görs.  

Inom kliniken finns också Hjärt-och hjärtsviktsmottagningar för uppföljning och kontroller, liksom en stor verksamhet med rehabilitering, patientutbildning och förebyggande vård.

En annan stor verksamhet är insättning av pacemaker, liksom kontroll och uppföljning av dessa.