2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bolagsinformation Capio S:t Görans Sjukhus

 

Kontaktinformation
Verksamhetens namn Capio S:t Görans Sjukhus
Bolagets namn Capio S:t Görans Sjukhus AB
Organisationsnummer 556479-1456
Utdelningsadress 112 81 Stockholm
  Stockholms län
Besöksadress SANKT GÖRANSPLAN 1
  112 19 Stockholm
Telefon 08-5870 1000
E-post

info@capiostgoran.se

Kontaktperson för den här sidan  Informationsavdelningen

Infostaben@capiostgoran.se

Basfakta om verksamheten

Capio S:t Görans Sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter och ligger på Kungsholmen i Stockholm.

Klicka här för att läsa mer om oss och vår verksamhet.

Faktablad (PDF) om oss och vår verksamhet för utskrift.

Kvalitetsarbete

Här kan du läsa mer om kvalitetsarbetet och patientsäkerhet vid Capio S:t Görans Sjukhus.

Kvalitet - Nyckeltal

För information och resultat hänvisar vi till vår kvalitetsredovisning

Kvalitet - Patientundersökningar

Vi mäter patienternas nöjdhet i den s.k. Nationella patientenkäten. Aktuella resultat publiceras på undersökningens hemsida

Medarbetare

För statistik över antal medarbetare se sjukhusets faktablad (PDF)

Ägare och styrelse

Capio S:t Görans Sjukhus AB är ett dotterbolag till Capio AB som är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm.

För mer information om Capio S:t Görans Styrelse, klicka här.

Ekonomi

Ekonomirapporter för Capio AB finns på Capios hemsida

Aktuella bokslutsdata för Capio S:t Görans Sjukhus AB finns på Allabolag.se