Smärtkliniken

Smärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus är en multidisciplinär klinik som utreder, bedömer, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta och långvariga smärttillstånd.

Smärtkliniken är Stockholms enda kompletta smärtklinik, med såväl omhändertagande av patienter på vårdavdelning med postoperativ, cancer- och långvarig smärta, som för teambedömningar och rehabilitering i öppenvård.

Patienter som önskar en second opinion som komplement till annan bedömning kan även remitteras till kliniken.

Kliniken består av två sektioner; Smärtmottagningen och Smärtrehabiliteringen.

Vår ambition är att vara ett kunskapscentrum för primärvården och specialistsjukvården och erbjuda såväl bedömningar av enskilda patienter som utbildning av läkare och annan personal på specialistnivå.

Smärtverksamheten bedrivs med följande fokus:

  • Smärtdiagnostik, bedömning, behandling och rehabilitering i öppenvård 
  • Sjukgymnastisk gruppbehandling
  • Smärtskolor
  • Konsultverksamhet mot primärvård
  • Extern konsultverksamhet mot försäkringsbolag
  • Uppföljning av avancerad postoperativ smärtbehandling
  • Konsultverksamhet i slutenvård 
  • Undervisning av sjukvårdspersonal internt och externt

Hur kommer jag till smärtkliniken?
En husläkare eller annan läkare måste först skicka en remiss till Smärtkliniken som bedöms av läkare på kliniken. Remissen besvaras antingen med råd eller så kallas patienten till någon av klinikens mottagningar.

Hur arbetar smärtklinik?
Smärtkliniken har ett brett utbud av olika behandlingar; från nervblockader och avancerad medicinsk behandling till akupunktur, taktil stimulering och kognitiv beteendeterapi. Vi har också gruppundervisning för att öka förståelse för och hantering av smärta.   

Smärtkliniken är nu av SLL auktoriserat för vårdval smärta
Auktoriseringen gäller från den 1 oktober 2014.

För dig som remittent och patient betyder det dels att det går att skicka remisser till oss under ovanstående vårdval, dels att vi kan erbjuda en vårdgivare inom vårdval smärta som redan har över 20 års erfarenhet av smärtrehabilitering!

Som patient behöver du en remiss till oss med nödvändig information. Vi bedömer remissen och om du stämmer in på kriterierna för vårdval smärta kommer du att bli kallad.