2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Smärtkliniken

Smärtkliniken Capio S:t Görans sjukhus är en multidisciplinär klinik som utreder, bedömer, behandlar och rehabiliterar patienter med akuta och långvariga smärttillstånd.

Smärtkliniken är Stockholms enda kompletta smärtklinik, med såväl omhändertagande av patienter på vårdavdelning med postoperativ, cancer- och långvarig smärta, som för teambedömningar och rehabilitering i öppenvård.

Patienter som önskar en second opinion som komplement till annan bedömning kan även remitteras till kliniken.

Kliniken består av två sektioner; Smärtmottagningen och Smärtrehabiliteringen.

Vår ambition är att vara ett kunskapscentrum för primärvården och specialistsjukvården och erbjuda såväl bedömningar av enskilda patienter som utbildning av läkare och annan personal på specialistnivå.

Smärtverksamheten bedrivs med följande fokus:

  • Smärtdiagnostik, bedömning, behandling samt rehabilitering inom ramen för vårdval smärta/utmattning
  • Informationsmöten med patienter och  närstående
  • Sjukgymnastisk gruppbehandling
  • Smärtskolor
  • Konsultverksamhet mot primärvård
  • Extern konsultverksamhet mot försäkringsbolag
  • Uppföljning av avancerad postoperativ smärtbehandling
  • Konsultverksamhet i slutenvård 
  • Undervisning av sjukvårdspersonal internt och externt

Hur kommer jag till smärtkliniken?
En husläkare/annan läkare kan skicka en remiss till Smärtkliniken. Denna bedöms och besvaras antingen med råd och rekommendationer, eller så kallas patienten till någon av klinikens mottagningar.

Det går även för patienten att skicka en så kallad egenremiss, vilket företrädesvis bör göras via 1177.se där det finns en mall.

Smärtkliniken är SLL-auktoriserat för vårdval smärta och utmattning
Vi har varit auktoriserade från vårdvalsstarten den 1 oktober 2014.

För dig som remittent och patient betyder det dels att det går att skicka remisser till oss under ovanstående vårdval, dels att vi kan erbjuda en vårdgivare inom vårdval smärta som redan har över 20 års erfarenhet av smärtrehabilitering!

Som patient behöver du en remiss till oss med nödvändig information. Vi bedömer remissen och om du stämmer in på kriterierna för vårdval smärta kommer du att bli kallad.