Service & Logistik

Service & Logistiks verksamhet har som mål att tillgodose Capio S:t Görans Sjukhus behov av servicefunktioner, samt fungera som stödverksamhet i sjukhusets arbete med att nå de övergripande målen med att bedriva hälso-och sjukvård på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Service & Logistik utför dessutom uppdrag till andra kunder på sjukhusområdet samt till andra enheter inom Capio koncernen.

Syftet med Service & Logistiks uppdrag är att vara en "resurs nära kunden" och tillsammans med kunderna utveckla verksamheten.