2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Service & Logistik

Service & Logistiks verksamhet har som mål att tillgodose Capio S:t Görans Sjukhus behov av servicefunktioner, samt fungera som stödverksamhet i sjukhusets arbete med att nå de övergripande målen med att bedriva hälso-och sjukvård på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt. Service & Logistik utför dessutom uppdrag till andra kunder på sjukhusområdet samt till andra enheter inom Capio koncernen.

Syftet med Service & Logistiks uppdrag är att vara en "resurs nära kunden" och tillsammans med kunderna utveckla verksamheten.