2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ortopedkliniken

Ortopedkliniken är en av Sveriges största räknat till antalet behandlade patienter. Kliniken är ett komplett ortopedkirurgiskt centrum med ungefär lika delar akut som planerad ortopedi. Kliniken har ett stort flöde av akuta patienter.

Ortopediska sjukdomar
Mer information om dessa samt behandling finner du under Diagnoser och sjukdomar, klicka sedan på den sjukdom/behandling du vill veta mer om.

Fritt vårdval
Ortopedkliniken är också en auktoriserad vårdgivare inom fritt vårdval för höft- och knäplastikoperationer.

Ortopedakuten
På ortopedakuten arbetar vi processorienterat vilket ger patienten ett snabbt och effektivt omhändertagande med god kvalitet. Den elektiva ortopedin omfattar högt specialiserad axelkirurgi, handkirurgi, höft- och knäledsplastiker, ryggkirurgi, fotkirurgi och artroskopisk kirurgi.

Våra vårdavdelningar
Ortopedkliniken har en akutavdelning, Avdelning 35 och en elektivt inriktad avdelning, Avdelning 34. Vi arbetar i team med undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare. Vi arbetar med patienten i fokus och strävar ständigt efter att utvecklas för våra patienters skull.