2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Medicinkliniken

På Medicinkliniken finns en bred internmedicinsk vård, med både öppen-och slutenvård, samt Endoskopicentrum.

Kliniken består nu två sektioner, infektion och internmedicin där slutenvården bedrivs på två avdelningar. Öppenvård bedrivs på Endoskopicentrum och Medicinskt Centrum som även har dagvårdsplatser..