Medicinkliniken

På Medicinkliniken finns en bred internmedicinsk vård, med både öppen-och slutenvård, samt Endoskopicentrum.

Kliniken består nu två sektioner, infektion och internmedicin där slutenvården bedrivs på två avdelningar. Öppenvård bedrivs på Endoskopicentrum och Medicinskt Centrum som även har dagvårdsplatser..