Ledningsgrupp

Främre raden från vänster: Göran Örnung, Annica Ahl, Anna Wåström, Maria Pettersson, Sofia Palmquist, Gunilla Wahlström. Catarina Agaeus, Måns Belfrage, PA Dahlberg. Bakre raden: Ricard Miedel, Karsten Ahlbeck, Victor Triantafyllidis, Christian Kylander, Lennart Wennerström, Bo Höjeberg, Minna Lönnstedt, Anders Byström.

Capio S:t Görans Sjukhus ledningsgrupp består av vd, sjukhusets chefläkare, klinik- och administrativa chefer.

Verkställande direktör
 • Peter Holm
Chefläkare
 • Måns Belfrage
 • Lennart Wennerström
 • Christian Kylander
Klinik/verksamhetschefer
 • Akutmedicinkliniken - Göran Örnung
 • Akutkliniken - Anna Wåström
 • Anestesikliniken - Charlotta Löwendahl
 • Fysiologiska kliniken - Anders Byström (tf)
 • Hjärtkliniken - Annica Ahl
 • Kirurgkliniken - Niklas Heijbel
 • Medicinkliniken - Gunilla Wahlström
 • Neurologiska kliniken - Bo Höjeberg
 • Ortopedkliniken - Ricard Miedel
 • Röntgenkliniken - Anders Byström 
 • Service & Logistik - Victor Triantafyllidis
 • Smärtkliniken - Karsten Ahlbeck
Administrativa chefer
 • vVD och FHS, avtal och kommunikation - Lennart Wennerström
 • Ekonomichef - Maria Pettersson
 • HR-chef - Catarina Agaeus
 • IT-chef - Maria Wijk
 • FoU - PA Dahlberg
 • Utvecklingsgruppen - Christian Kylander
 • Chefläkargruppen - Måns Belfrage
 • Operativ ledare - Minna Lönnstedt