2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ledningsgrupp

Främre raden från vänster: Göran Örnung, Annica Ahl, Anna Wåström, Maria Pettersson, Sofia Palmquist, Gunilla Wahlström. Catarina Agaeus, Måns Belfrage, PA Dahlberg. Bakre raden: Ricard Miedel, Karsten Ahlbeck, Victor Triantafyllidis, Christian Kylander, Lennart Wennerström, Bo Höjeberg, Minna Lönnstedt, Anders Byström.

Capio S:t Görans Sjukhus ledningsgrupp består av vd, sjukhusets chefläkare, klinik- och administrativa chefer.

Verkställande direktör
 • Peter Holm
Chefläkare
 • Måns Belfrage
 • Lennart Wennerström
 • Christian Kylander
Klinik/verksamhetschefer
 • Akutmedicinkliniken - Göran Örnung
 • Akutkliniken - Anna Wåström
 • Anestesikliniken - Charlotta Löwendahl
 • Fysiologiska kliniken - Anders Byström (tf)
 • Hjärtkliniken - Annica Ahl
 • Kirurgkliniken - Niklas Heijbel
 • Medicinkliniken - Gunilla Wahlström
 • Neurologiska kliniken - Bo Höjeberg
 • Ortopedkliniken - Ricard Miedel
 • Röntgenkliniken - Anders Byström 
 • Service & Logistik - Victor Triantafyllidis
 • Smärtkliniken - Karsten Ahlbeck
Administrativa chefer
 • vVD och FHS, avtal och kommunikation - Lennart Wennerström
 • Ekonomichef - Maria Pettersson
 • HR-chef - Catarina Agaeus
 • IT-chef - Maria Wijk
 • FoU - PA Dahlberg
 • Utvecklingsgruppen - Christian Kylander
 • Chefläkargruppen - Måns Belfrage
 • Operativ ledare - Minna Lönnstedt