Ledningsgrupp

Capio S:t Görans Sjukhus ledningsgrupp består av vd, sjukhusets chefläkare, klinik- och administrativa chefer.

Verkställande direktör
 • Sofia Palmquist
Chefläkare
 • Måns Belfrage
 • Lennart Wennerström
 • Tomas Block
Klinik/verksamhetschefer
 • Akutmedicinkliniken - Göran Örnung
 • Akutkliniken - Anna Wåström
 • Anestesikliniken - Minna Lönnstedt
 • Fysiologiska kliniken - Anders Byström (tf)
 • Hjärtkliniken - Annica Ahl
 • Kirurgkliniken - Christian Kylander
 • Medicinkliniken - Gunilla Wahlström
 • Neurologiska kliniken - Bo Höjeberg
 • Ortopedkliniken - Ricard Miedel
 • Röntgenkliniken - Anders Byström 
 • Service & Logistik - Victor Triantafyllidis
 • Smärtkliniken - Karsten Ahlbeck
Administrativa chefer
 • vVD och FHS, avtal och kommunikation - Lennart Wennerström
 • Ekonomichef - Maria Pettersson
 • HR-chef - Brita Bramberg
 • IT-chef - Maria Wijk
 • FoU - PA Dahlberg
 • Utvecklingsgruppen - Karin Svärdsudd
 • Chefläkargruppen - Måns Belfrage