2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Kirurgkliniken

Kirurgkliniken är indelad i fem sektioner: akut, bröst, samt övre (ÖGI/Obesitas) respektive nedre gastroenterologiska (NGI) sektionerna och urologi.

Vi ligger långt framme vad gäller nya metoder och ny teknik för diagnostik, vård och behandling.

Utvecklingen sker i nära samarbete med röntgen och fysiologkliniken och anpassas efter patienternas behov och önskemål. Vi deltar i utvecklingen av t.ex. titthålskirurgi, där vi numera förutom gallkirurgi erbjuder viktreducerande operationer för starkt överviktiga, liksom operationer för ljumskbråck och halsbränna. Inom bröstcancerkirurgi har vi plastikkirurgisk kompetens. Inom urologsektionen handläggs både akut och elektiv urologi med inriktning mot titthålskirurgi, t.ex. robotassisterad operation vid cancer i prostata, och vid cancer eller andra tillstånd inom övre urinvägarna.

Modern teknik, korta beslutsvägar, och teamarbete gör att undersökning, operation och eftervård effektivt integreras i en enda process.