2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Fysiologiska kliniken

Fysiologiska kliniken utför undersökningar av patienter med hjärtsjukdomar som till exempel kärlkramp eller klaff-fel, lungsjukdomar, olika mag-tarmsjukdomar samt sjukdomar i blodkärl. Kliniken spelar en viktig roll i utredningen av patienter som ska genomgå hjärt- och kärlkirurgi.

På kliniken utförs även undersökningar med frågeställningen djup ventrombos (blodpropp) med ultraljud, så kallad duplexteknik. Denna teknik är skonsammare för patienten än den kontraströntgen man annars använder. Kliniken betjänar dels sjukhuset med akuta och halvakuta undersökningar av inneliggande patienter, dels öppenvården med de flesta fysiologiska undersökningar.

Kliniken är en av Sveriges fem Swedac-ackrediterade fysiologiska kliniker. Detta innebär att vi följer noggranna riktlinjer för spårbarhet och mätnoggrannhet. Vi inspekteras dessutom årligen av Swedacs utsända.