2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Anestesikliniken

Anestesikliniken har en central roll i sjukhusets verksamhet och är den näst största kliniken vad gäller antal anställda. Det är här operationerna utförs och intensivvården bedrivs.

Anestesikliniken består av central operationsavdelning med sterilcentral, intensivvårdsavdelning (IVA) och dagoperationsavdelning.

På den centrala operationsavdelningen opereras framför allt inneliggande patienter från kirurg/urolog- och ortopedkliniken.

På dagoperationsavdelningen utförs bland annat gallstensoperationer, bröstkirurgi och handkirurgi. Patienten bokar tid, förbereds för operation, opereras och kan därefter vårdas upp till ett dygn på ett och samma ställe.

Intensivvårdsavdelningen kan ta emot svårt sjuka patienter med bara några minuters förvarning dygnet runt för avancerade livsuppehållande behandlingar, som tex respiratorvård och dialys.

Team från IVA bistår med bedömning och behandling ute på vårdavdelningarna vid störningar i viktiga organfunktioner. På intensivvårdsmottagningen sker en uppföljning av patienter som vårdats på IVA under en längre tid. Erfarenheterna från patient och anhöriga tas till vara för att förbättra vården.