Akutkliniken

Kliniken består akutmottagningen och akutvårdsavdelningen AVA 37.

Vårt mål är att erbjuda den akut sjuka patienten ett säkert och effektivt omhändertagande med hög kvalitet. Förbättringsgrupper bestående av de personalkategorier som deltar i arbetet med patienten träffas kontinuerligt för att arbeta med förbättringar utifrån patienternas behov och enligt LEAN-principer. Idéerna testas sedan i verksamheten innan de utvärderas och eventuellt implementeras i det dagliga arbetet.

De läkare som arbetar på akutmottagningen och AVA är anställda på medicin-, kirurg- eller ortopedkliniken.