Akutkliniken

Kliniken består av två enheter, akutmottagningen och akutvårdsavdelning/AVA 37.
Vårt mål är att erbjuda den akut sjuka patienten ett säkert och effektivt omhändertagande med hög kvalitet. Förbättringsgrupper bestående av de personalkategorier som deltar i arbetet med patienten träffas kontinuerligt för att arbeta med förbättringar utifrån patienternas behov och enligt LEAN-principer. Idéerna testas sedan i verksamheten innan de utvärderas och eventuellt implementeras i det dagliga arbetet.

De läkare som arbetar på akutmottagningen och AVA är anställda på medicin-, kirurg- eller ortopedkliniken.

Under 2013 påbörjades bygget av en ny akutmottagning i Locums regi och med Arcona som totalentreprenör. Vår nya akutmottagning kommer att vara dimensionerad för att ta emot ca 100 000 besök/år. Akutmottagningen är utformad för att möta våra patienters behov och vårt sätt att ständigt arbeta med förbättringar i den dagliga verksamheten. Vid årsskiftet 2015 kommer vi att flytta in i den första etappen som då står färdig. Hela akutmottagningen beräknas vara klar vid årsskiftet 2015/2016.