Verksamheter

På Capio S:t Görans sjukhus arbetar ca 1 850 medarbetare fördelade på 12 kliniker och ett antal stödfunktioner. Vi ger akutsjukvård för de vanligaste folksjukdomarna, men har också en stor planerad mottagnings- och operationsverksamhet.

Grunden i vår organisation är klinikerna, som självständigt ansvarar för en eller ett antal närliggande medicinska huvudspecialiteter. Läkarna inom klinikerna är i sin tur uppdelade i så kallade sektioner, där varje sektion motsvarar en specialitet eller sub-specialitet.    

På Hjärt-, Medicin-, Neuro,-Kirurg-, Ortoped- och Smärtkliniken finns en mottagningar där patienter som blivit inremitterande tas emot för läkar- och sjuksköterskebesök, provtagning och utredning. På dessa kliniker finns även ett antal vårdavdelningar för patienter som behöver inneliggande sjukhusvård, antingen akut eller efter operation/annan behandling. 

Akutkliniken, Anestesikliniken, Fysiologiska kliniken, Röntgenkliniken och Service & Logistik ger service i olika former till patienter på klinikerna ovan.  

På Akutmedicinkliniken vårdas patienter med stort övervakningsbehov och/eller förväntad kort vårdtid.

Läs vidare