2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Verksamheter

På Capio S:t Görans sjukhus arbetar ca 1 850 medarbetare fördelade på 12 kliniker och ett antal stödfunktioner. Vi ger akutsjukvård för de vanligaste folksjukdomarna, men har också en stor planerad mottagnings- och operationsverksamhet.

Grunden i vår organisation är klinikerna, som självständigt ansvarar för en eller ett antal närliggande medicinska huvudspecialiteter. Läkarna inom klinikerna är i sin tur uppdelade i så kallade sektioner, där varje sektion motsvarar en specialitet eller sub-specialitet.    

På Hjärt-, Medicin-, Neuro,-Kirurg-, Ortoped- och Smärtkliniken finns en mottagningar där patienter som blivit inremitterande tas emot för läkar- och sjuksköterskebesök, provtagning och utredning. På dessa kliniker finns även ett antal vårdavdelningar för patienter som behöver inneliggande sjukhusvård, antingen akut eller efter operation/annan behandling. 

Akutkliniken, Anestesikliniken, Fysiologiska kliniken, Röntgenkliniken och Service & Logistik ger service i olika former till patienter på klinikerna ovan.  

På Akutmedicinkliniken vårdas patienter med stort övervakningsbehov och/eller förväntad kort vårdtid.

Läs vidare