Om oss

Välkommen till Capio S:t Görans Sjukhus - Akutsjukhuset mitt i stan.

Capio S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter, beläget på Kungsholmen. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2016 tog vi emot ca 86 000 besök på vår akutmottagning. 

Våra upptagningsområden med sammanlagt 420 000 inne­vånare är Akalla, Bromma, Ekerö-Mälaröarna, Husby, Hässelby-Vällingby, Kista, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby, Spånga, Tensta, Vasastan och Östermalm.

Det innebär att vi får remisser från husläkare och andra vårdgivare i dessa områden. Som akut patient kan du alltid komma till Capio S:t Göran (liksom till de andra akutsjukhusen) – oavsett var du bor, i Sverige eller i något annat land.

Capio S:t Göran är ett lagom stort sjukhus. Tillräckligt stort för att kunna erbjuda en bred verksamhet inom våra 31 medicinska specialiteter. Här finns Akut­klinik, Akutmedicinklinik, Hjärtklinik. Medicinklinik, Neurologisk klinik, Ortopedklinik, Kirurgklinik, Anestesiklinik, Smärt­klinik, Fysiologisk klinik, Service & Logistik, samt Röntgenklinik.

Samtidigt är vi en tillräckligt liten organisation för att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka utvecklingen, och det är tillräckligt nära mellan verksamhet och sjukhusledning för att goda idéer ska kunna omsättas i beslut och genomföras i handling. På Capio S:t Göran hittar du pulsen hos ett modernt akutsjukhus och en personlig anda.

Vi frågar kontinuerligt våra patienter hur de upplever vården på sjukhuset, och det gläder oss att vi får genomgående goda betyg i enkäterna. Som patient vill man bli sedd och mött med respekt, man vill känna sig trygg och bli väl omhändertagen. Det blir man på Capio S:t Göran.

På ett par punkter skiljer vi oss helt från andra sjukhus. Capio S:t Göran var landets första sjukhus att drivas som aktiebolag, med start 1994. Vi ingår sedan 2000 i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, ­Capio AB, och är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. För dig som patient innebär det ingen skillnad. Alla är välkomna och det kostar inget extra, vården bekostas av skattepengar precis som på landstingets egna sjukhus.

Där vi vill göra skillnad är i vårt arbete med patientflöden och kvalitet. Vi arbetar enligt lean-principer med att öka det som tillför patienten verkligt värde i vården och ta bort slöseri som onödig väntan och fel. Sedan 19 år publicerar vi en öppen kvalitetsredovisning över våra resultat. 

Vi är ett föredöme bland landets sjukhus när det gäller att nyttja våra resurser på bästa sätt. Vår höga effektivitet bidrar till att vår beställare Stockholms läns landsting sparar stora summor pengar varje år. Det är vi stolta över. 

Capio S:t Göran i siffror (Q2 2017)
Lokaler 
Vårdplatser 322
Operationssalar 13
Pacemakeroperationssal 1
PCI-lab 1
Medarbetare 
Läkare 441
Sjuksköterskor 757
Usk/Biträden 428
Övriga 461
Totalt 2 087
Produktion 
Akuta slutenvårdstillfällen 14 407
Medelvårdtid akut slutenvård 3,16
Elektiva slutenvårdstillfällen 3 248
Medelvårdtid elektiv slutenvård 1,97
Akuta öppenvårdstillfällen 32 716
Elektiva öppenvårdstillfällen 93 835
Operationer i slutenvård 4 813

Statistiken aktuell för 2017-06-30

Läs vidare