2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Mer medveten närvaro och avspänning

Nu finns en ny webbsida med övningar i avspänning och medveten närvaro. Den finns på Smärt- och utmattningsrehabs externa webbsida. Hela 21 olika övningar erbjuds gratis till patienterna och även alla andra som surfar in på webbsidan.

Melina Sätterström-Nathanaelson jobbar som fysioterapeut på Smärt- och utmattningsrehab och det är hon som fått med sig alla sina kollegor i arbetet med att samla bra avspännings- och meditationsövningar på ett lättillgängligt sätt.

– Jag brinner verkligen för det här och tycker att det är jätteviktigt, säger Melina och fortsätter:

– Tidigare har vi hänvisat till andras hemsidor och det är en djungel för patienterna att ta sig igenom. Det är betalväggar och appar som kostar pengar. Vi ser redan att vi fått bättre följsamhet, patienterna hittar snabbt till vår nya sida. De gör en genväg på hemskärmen och sedan är de igång med övningarna.

Många olika röster och övningar

– Vi är 13 personer som jobbar med patienterna i olika vårdyrken, och alla har bidragit med  minst var sin övning. Vi valde ut de övningar vi ofta använder och det är allt från enkla övningar till mer avancerade. Det är olika röster i övningarna, unga och gamla, skåningar och stockholmare. Det är sittande, liggande och stående övningar. Bredden är stor och vi tror att alla kan hitta några övningar som passar just för dem.

– Övningarna tar 5-10 minuter och det finns alltid någon tid och plats på dagen då man kan utföra dem, säger Melina.

Två olika metoder

Sidan innehåller en uppdelning med övningar i avspänning och övningar i medveten närvaro, eller mindfulness som det ofta kallas.

– Vi vill belysa att dessa metoder har olika syften. Avspänning är tänkt att aktivera vårt ”lugn och ro-system”.

– Medveten närvaro är ett verktyg som, med regelbunden övning, gör att vi stannar upp och får syn på tankar, känslor och beteenden, för att sedan kunna göra medvetna val. Det är hjälpsamt när man ska göra sådana beteendeförändringar som våra patienter gör. Det kan också vara ett första steg i att jobba med acceptans, säger Melina som hoppas att övningarna kan spridas till ännu fler patienter på sjukhuset.

Till övningarna i medveten närvaro och avslappning