Utbyte över nations- och yrkesgränser

Medarbetare från avdelning 20 med gästerna från Schweiz.

I mitten av juni fick sjukhuset besök av representanter från sjukhuset Kanton Spital Winterthur, ett av de tio största sjukhusen i Schweiz. De ville veta mer om det framgångsrika arbetet med Bedside-ronder som avdelning 20 har.

Besökarna fick se utvalda delar av verksamheten och är en del av ett utbytesprogram som Centrum för interprofessionellt Lärande (C-IPL) håller i.

C-IPL centrum har ett landstingsövergripande uppdrag och är placerat vid Södersjukhusets utbildningscenter.

Undersköterskorna Johan Berghall och Karen Rodriguez från avdelning 20 går ett program på C-IPL centrum och har utbildar sig till så kallade facilatorer.

Interprofessionella och internationella

– Vi har fått olika verktyg, till exempel hur man får ett team-möte att fungera bra, verktyg som vi kan använda i vår vardag när vi jobbar i våra interprofessionella team, säger Johan.

Karen och Johan är de enda undersköterskorna som går facilitator-programmet.

– Jag tycker att det säger lite om vår S:t Görans-anda att vi tycker att det är viktigt att vi undersköterskor också får vara med i den här typen av utvecklingsprogram, säger Johan.

– Ja, och det internationella utbytet är roligt. Kanske kan vi få besöka deras sjukhus nästa sommar, säger Karen.

Vad tyckte då besökarna från Schweiz om Bedside-rond jämfört med traditionell rond? Flera av de besökande läkarna var positiva och ville pröva modellen, så fortsatt utbyte följer.

Läs mer om det schweiziska sjukhuset här.

Läs mer om C-IPL centrum här.