2019-01-17, 12:47

Ishalka och snö leder till fler brutna handleder, höfter och fotleder än normalt. De här väderförhållandena ökar trycket på vår akutmottagning. Vi klarar det genom en tillfällig omställning där sjukhuset öppnar en extra akutmottagning för ortopedpatienter. Röntgen anpassar också verksamheten för det ökade patienttrycket.

Utbyte över nations- och yrkesgränser

Medarbetare från avdelning 20 med gästerna från Schweiz.

I mitten av juni fick sjukhuset besök av representanter från sjukhuset Kanton Spital Winterthur, ett av de tio största sjukhusen i Schweiz. De ville veta mer om det framgångsrika arbetet med Bedside-ronder som avdelning 20 har.

Besökarna fick se utvalda delar av verksamheten och är en del av ett utbytesprogram som Centrum för interprofessionellt Lärande (C-IPL) håller i.

C-IPL centrum har ett landstingsövergripande uppdrag och är placerat vid Södersjukhusets utbildningscenter.

Undersköterskorna Johan Berghall och Karen Rodriguez från avdelning 20 går ett program på C-IPL centrum och har utbildar sig till så kallade facilatorer.

Interprofessionella och internationella

– Vi har fått olika verktyg, till exempel hur man får ett team-möte att fungera bra, verktyg som vi kan använda i vår vardag när vi jobbar i våra interprofessionella team, säger Johan.

Karen och Johan är de enda undersköterskorna som går facilitator-programmet.

– Jag tycker att det säger lite om vår S:t Görans-anda att vi tycker att det är viktigt att vi undersköterskor också får vara med i den här typen av utvecklingsprogram, säger Johan.

– Ja, och det internationella utbytet är roligt. Kanske kan vi få besöka deras sjukhus nästa sommar, säger Karen.

Vad tyckte då besökarna från Schweiz om Bedside-rond jämfört med traditionell rond? Flera av de besökande läkarna var positiva och ville pröva modellen, så fortsatt utbyte följer.

Läs mer om det schweiziska sjukhuset här.

Läs mer om C-IPL centrum här.