Wafa Kamal är ny AT-chef för Medicinkliniken

Wafa Kamal började som ny AT-chef på Medicinkliniken i slutet av förra året. Här berättar hon om sig själv och sitt arbete.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag är specialist i internmedicin och arbetar inom endokrinologi med sikte på dubbelspecialisering 2018. Jag är även vice ordförande i Svensk internmedicinsk förening och har tidigare arbetat fackligt under sju år, berättar Wafa Kamal.

Vad gör du i din nya roll?
– Jag är närmaste chef för de fantastiskt duktiga AT-kollegor vi har på vår klinik. Jag arbetar bland annat med rekrytering av AT-läkare, planering av deras utbildningar och är ansvarig schemaläggare under deras tjänstgöring på våra enheter.

Vad var det som lockade dig till denna tjänst?
– Jag har alltid haft ett stort intresse för utbildningsfrågor och ledarskap och har tidigare arbetat med personalfrågor och deltagit i förändringsarbeten inom sjukvårdsorganisationer. Med dessa erfarenheter vill jag bidra till att förbättra utbildningen för våra AT-läkare och ge dem det stöd de behöver för att våga ta ett stort ansvar i verksamheten.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att få bidra till att ge våra kollegor, som är i början av sin karriär, en positiv erfarenhet av internmedicin. Och genom kliniskt arbete, under handledning, bidra till att öka deras självständighet och skicklighet i att handlägga patienter inom vårt specialistområde.

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vill säkerställa att AT-läkarna har goda förutsättningar att lyckas i sin roll och jag vill sträva efter att höja kvaliteten på allmäntjänstgöringen vid S:t Görans sjukhus genom en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av deras kliniska tjänstgöring och utbildning.