2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Wafa Kamal är ny AT-chef för Medicinkliniken

Wafa Kamal började som ny AT-chef på Medicinkliniken i slutet av förra året. Här berättar hon om sig själv och sitt arbete.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag är specialist i internmedicin och arbetar inom endokrinologi med sikte på dubbelspecialisering 2018. Jag är även vice ordförande i Svensk internmedicinsk förening och har tidigare arbetat fackligt under sju år, berättar Wafa Kamal.

Vad gör du i din nya roll?
– Jag är närmaste chef för de fantastiskt duktiga AT-kollegor vi har på vår klinik. Jag arbetar bland annat med rekrytering av AT-läkare, planering av deras utbildningar och är ansvarig schemaläggare under deras tjänstgöring på våra enheter.

Vad var det som lockade dig till denna tjänst?
– Jag har alltid haft ett stort intresse för utbildningsfrågor och ledarskap och har tidigare arbetat med personalfrågor och deltagit i förändringsarbeten inom sjukvårdsorganisationer. Med dessa erfarenheter vill jag bidra till att förbättra utbildningen för våra AT-läkare och ge dem det stöd de behöver för att våga ta ett stort ansvar i verksamheten.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Att få bidra till att ge våra kollegor, som är i början av sin karriär, en positiv erfarenhet av internmedicin. Och genom kliniskt arbete, under handledning, bidra till att öka deras självständighet och skicklighet i att handlägga patienter inom vårt specialistområde.

Vad vill du göra i framtiden?
– Jag vill säkerställa att AT-läkarna har goda förutsättningar att lyckas i sin roll och jag vill sträva efter att höja kvaliteten på allmäntjänstgöringen vid S:t Görans sjukhus genom en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av deras kliniska tjänstgöring och utbildning.