2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Viktig samverkan för vår cancervård

Eftermiddagens gruppmöten hölls på Göranterassen och samlade 90 personer från öppenvård, kirurgi, bröst, urologi och onkologi.

Kirurgkliniken bjöd den sjunde mars in till en halvdag för information och diskussion om vårt nya uppdrag inom cancervården. Senare i veckan öppnar sjukhusets andra onkologiska dagvårdsavdelning, för patienter med tarm- och prostatacancer.

Eftermiddagen inleddes i hörsalen och samlade 90 personer från öppenvård, kirurgi, bröst, urologi och onkologi. Det är många delar av organisationen som nu ska samverka på delvis nya sätt. Och det gäller att onkologin och den nya dagvårdsavdelningen får en så bra start som möjligt.

– Det är viktigt att vi verkar tillsammans för samma mål. Att patienten kan få sin vård på ett och samma ställe. Och att de ska känna sig hemma och trygga i vården hos oss, sa klinikchefen Christian Kylander.

Under eftermiddagen samlades personalen i grupper på restaurangen Göranterassen och diskuterade frågeställningar som dyker upp med nya uppdraget.

Nya vägar för samarbete

– Syftet med dagen är att man ska förstå sin organisation och sin plats i den och få ställa frågor som känns viktiga för var och en, sa kirurgmottagningens vårdenhetschef Pia Borgudd, som betonade att det gäller att hitta nya arbetssätt och vägar sätt att samarbeta kring patienterna.

Medarbetarna delades in i mindre grupper som diskuterade underlagen under eftermiddagen. En av grupperna, grupp nummer 11, var positiva till att få sitta ned i grupp och lära känna kollegor från olika delar av verksamheten lite mer.

– Vi vill ha det personliga samarbetet. Nära samarbete är positivt, sade några röster ur gruppen. Men, som gruppen påpekade, det finns också utmaningar i att kunna behålla det när verksamheten växer och mängden patienter ökar.

Ny verksamhet inom kort

Torsdagen den nionde mars öppnar också ytterligare en onkologisk dagvårdsavdelning, den nya är för patienter med tarm- och prostatacancer. Men sedan i höstas har redan viss onkologisk dagvård pågått för dessa patienter på avdelning 38. Kirurgmottagningen och den nya onkologiska dagvårdsavdelningen är placerade bredvid varandra på samma plan.