2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Teknik och förbättringar gör jobbet roligt

Charlotte Säll, oftast kallad Lotta, är ny vårdenhetschef på Röntgenkliniken. Hon var tidigare biträdande vårdenhetschef, så steget var inte så långt till den nya befattningen.

När började du i din nya roll?

– Sedan i mars har jag arbetat som tf. vårdenhetschef då Annika Nordfeldt slutat, jag är sedan april ny vårdenhetschef på kliniken. Jag ser fram emot nya arbetsuppgifter och utmaningar. Att få fortsätta att arbeta med vår mycket kompententa personal ska bli roligt.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har arbetat här sedan 2006, så det är rätt länge. Innan dess var jag 25 år på Karolinska sjukhuset, Solna. Där arbetade jag som röntgensjuksköterska och när jag slutade var jag förvaltare för ett IT-system. Under mina år som röntgensjuksköterska har verksamheten genomgått stor utveckling.

Framkallning i mörkrum är sedan länge borta, nu är all röntgenteknik digital. Som röntgensjuksköterska har jag varit tvungen att följa med i teknikutvecklingen vilken har varit mycket stimulerande.

När jag kom hit så tillhörde Röntgenkliniken Capio Diagnostik, sedan Unilabs och nu, Capio S:t Göran Radiologi AB. Det känns bra att vara en del av sjukhuset igen.

Hur ser verksamheten ut som du leder?

– Vi är ca 100 personer som arbetar på Röntgen. Vi är läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, controller, fysiker, tekniker, systemadministratörer.

– Vi utför konventionell radiologi-, magnetkamera-, datortomografi-, ultraljud-, genomlysning- och interventionsundersökningar.

Vi har elektiv verksamhet som bedrivs på Röntgen vardagar och dagtid. Vi har verksamhet dygnet runt på Akutröntgen (inte bara Akuten) där vi servar hela sjukhuset med att utföra akuta undersökningar.

Varför blev det Capio S:t Görans sjukhus för dig?

– Eftersom jag hade arbetat med det mesta på min tidigare arbetsplats ville jag pröva på något nytt och började arbeta på S:t Göran. Jag trivs med att det är korta beslutsvägar här. Jag tycker om att vi på S:t Göran arbetar med förbättringar och förändringar som leder till bättre omhändertagande och vård av våra patienter.

Hur ser du på framtiden?

– I min värld är röntgen och kem. lab. naven i sjukhuset och bör ligga placerade centralt, då blir det lättare att optimera alla flöden. Vi ser fram emot nya lokaler och förhoppningsvis flyttar vi till dessa under kvartal 1, 2019.